Psykologiuddannelsen rykker tæt på praksis

Artiklen er opdateret for 10 måneder siden.

Slagelse.News – Kandidatuddannelse med fokus på klinisk psykolog får tæt tilknytning til de psykiatriske afdelinger i et nyt og praksisnært uddannelsesspor med base i Slagelse og Roskilde.

Fra september 2024 bliver det muligt at tage en kandidatuddannelse med fokus på klinisk psykologi i Region Sjælland, der får en tæt og nyskabende tilknytning til de psykiatriske afdelinger. Københavns Universitet og regionen går nemlig sammen om at tilbyde fremtidens psykologer et nyt og meget praksisnært uddannelsesspor med base i Slagelse og Roskilde. Det skriver regionen i en pressemeddelelse.

Kort maskingenereret resume skrevet af kunstig intelligens (AI): I et nyt samarbejde mellem Københavns Universitet (KU) og Region Sjælland bliver det muligt at tage en kandidatuddannelse i klinisk psykologi med et stærkt fokus på praksis. Uddannelsessporet, der starter i september 2024, vil have sin base i Slagelse og Roskilde og tilbyde 25 psykologistuderende årligt muligheden for at arbejde tæt sammen med det psykiatriske personale på ambulatorier og sengeafsnit. Dette initiativ, som følger politikken om udflytning af uddannelsespladser, sigter mod at ruste fremtidige psykologer med praktisk erfaring og skabe et stærkt uddannelsesmiljø i Region Sjælland, med det formål at tiltrække og fastholde psykologer i området.

Kandidatuddannelsen får delt base i Slagelse og Roskilde

Et nyt samarbejde mellem Københavns Universitet (KU) og Region Sjælland skal nu sikre uddannelsen af psykologer med et endnu bedre praktisk kendskab til behandlingen af patienter på psykiatriske afdelinger og i andre kliniske sammenhænge.

Som opfølgning på det politiske mål om udflytning af uddannelsespladser, den såkaldte regionaliseringsaftale, har KU netop indgået en aftale med Region Sjælland, der årligt vil give 25 psykologistuderende mulighed for at læse klinisk psykologi på kandidatniveau. Uddannelsen får delt base i Slagelse og Roskilde.

Det nye kandidatspor vil have særligt fokus på praksis i behandlingssystemet. Under det toårige kandidatforløb bliver den enkelte studerende knyttet til et psykiatrisk ambulatorium eller sengeafsnit. Her vil de studerende få mulighed for at indgå i dagligdagen på en psykiatrisk afdeling og omsætte teori til praksis side om side med det færdiguddannede personale.

»Vi er glade for, at vi med oprettelsen af det nye kandidatspor i Region Sjælland skaber et tilbud, som vil give de studerende endnu flere praksisnære redskaber med i værktøjskassen, når de er færdiguddannede. Det har stor værdi for de studerende, men også for samfundet som helhed,« siger Henrik C. Wegener, der er rektor på Københavns Universitet.

Endnu en universitetsuddannelse til Region Sjælland

Hos Region Sjælland ser regionsrådsformand Heino Knudsen (S) frem til, at det nye kandidatspor i psykologi vil give de psykologistuderende en forankring i praksis og en naturlig tilknytning til området.

»Vi kan nu i Region Sjælland være med til at uddanne psykologer, der får et unikt og kliniknært uddannelsesforløb i Psykiatrien Region Sjælland med virkeligheden helt tæt på. Det vil bidrage til både at skabe et stærkt uddannelsesmiljø og til at udvikle kommende psykologers kompetencer,« siger Heino Knudsen og fortsætter:

»Det er en vigtig udvikling for vores region, at vi nu også kan tilbyde denne universitetsuddannelse forankret hos os. Vi håber, at vi med uddannelsen kan tiltrække flere psykologer, som efterfølgende forhåbentlig vil ønske at søge job og bosætte sig her i regionen.«

Studerende får en tættere kobling mellem teori og praksis

Institut for Psykologi er ansvarlig for det nye uddannelsestilbud og fremhæver også muligheden for at komme tæt på den behandlingssektor, som mange af de studerende også vil møde efter endt uddannelse.

»Med dette nye kandidatspor får vores studerende mulighed for at koble den teori og de metoder, de lærer på studiet, endnu tættere til den komplekse praksis og de problemstillinger, de vil blive mødt med i et kommende job,« siger institutleder Vibeke Koushede og fortsætter:

»Vi håber, at det vil gøre de studerende endnu bedre i stand til at sætte sig ind i og vurdere relevansen af forskellige psykologiske teorier og metoder og i det hele taget styrke deres praksiskompetencer på et solidt akademisk grundlag.«

Undervisningen fordeles på fire lokationer i regionen

Det nye uddannelsestilbud er et toårigt kandidatforløb med et optag på 25 studerende om året. Fra 2025 forventes der at gå 50 studerende på uddannelsessporet i klinisk psykologi.

Undervisningen bliver fordelt på fire lokationer i Region Sjælland (Slagelse, Roskilde, Næstved og Holbæk). Slagelse bliver hovedlokation for det voksenpsykiatriske område, mens Roskilde skal være hovedlokation for det børne- og ungdomspsykiatriske område. Herudover vil de studerende modtage undervisning i København.

Undervisningen vil blive varetaget af to kliniske professorer, to kliniske forskningslektorer og fem kliniske undervisningslektorer, alle med delt ansættelse på både Københavns Universitet (KU) og i Region Sjælland. En styregruppe med to repræsentanter fra KU og to repræsentanter fra Region Sjælland er ansvarlig for den overordnede ledelse af uddannelsessamarbejdet.

Øverst: Københavns Universitet ved domkirken i København. (Foto: Slagelse Media). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/opoz