Politisk debatmøde: Mere frihed til skolerne

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Slagelse.News – Brigitte Klintskov Jerkel (K), Stén Knuth (V) og Lis Tribler (S) mødtes til debat om folkeskolen og erhvervsuddannelserne. Går det for stærkt, blander Christiansborg sig for meget, og skal kommunerne have mere frihed?

I mandags var der politisk debatmøde om Regeringens udspil om folkeskolen og erhvervsuddannelserne (EUD) på Søndermarksskolen i Slagelse By.

Paneldeltagerne var folketingsmedlem Brigitte Klintskov Jerkel (K), Stén Knuth (V) og Lis Tribler (S). Palle Dybdal (K) var ordstyrer.

Går for stærkt og Christiansborg blander sig for meget

Brigitte Klintskov Jerkel indledte debatmødet med at fortælle om Regeringens udspil, hvor hun blandt andet efterlyste bredere UU-vejledning, flere valgfag med fokus på EUD og praktiske/musiske prøver i 8. klasse med videre.

»Det er vigtigt, at lærere fra erhvervsuddannelserne får mulighed for også at kunne at undervise i folkeskolerne i de her praksisfaglige fag,« sagde Brigitte Klintskov Jerkel, som også forklarede, at eleverne skal have ret til at komme i praktik i 8. og 9. klasse, hvis de selv medvirker til at finde et praktiksted.

Lis Tribler fortalte, at det går for stærkt, og at der skal gøres mere for at få uddannede skolelærere til kommunen.

»Jeg så gerne, at man ventede med at gøre ‘attack’ på den folkeskolelov fra 2014 til det, man havde aftalt, nemlig en evaluering i 2020,« sagde Lis Tribler og pointerede, at det er en illusion at tro, at en ny lov fra 2014 kan blive implementeret i løbet af 3-4 år.

»Vi er jo herude på Vestsjælland i den situation, at det er svært at få lærere, og så er vi nødt til på en eller anden måde at sætte andre ind, fordi eleverne skal have undervisning«, sagde Lis Tribler, der kom videre ind på, at det er vanskeligt at få lærere i Slagelse Kommune, fordi kommunen ligger i en slags udkant i forhold til seminariebyerne.

Stén Knuth oplever, at der er for mange regler samt for megen administration. Derfor ønsker han en friere folkeskole.

»Jeg kunne godt tænke mig at se nogle forsøg på det her, hvor man havde færre regler, færre mål, færre opfølgninger, mindre administration, altså en friere skole til at den bestyrelse, der nu var, kunne bestemme sammen med skolelederne,« sagde Stén Knuth og forklarede, at målet skulle være at få flere til at vælge en ungdomsuddannelse.

Debatmødet var i det hele taget mere præget af enighed end af debat, og Stén Knuth afsluttede med at efterlyse mere frihed.

»Giv nu kommunerne frihed til at agere,« sagde Stén Knuth i sin afsluttende bemærkning, hvor han kom ind på, at kommunerne kan meget af det her, og derfor behøver man ikke mere lovgivning.

Debatmødet berørte mange forskellige områder

 • Bedre arbejdsmiljø og mere trivsel til lærerne.
 • Skolelærerne skal have lov til at tage og føle ejerskab.
 • Udskolingen i Folkeskolen skal have mere fokus på EUD.
 • Tættere kontakt med det lokale erhvervsliv og mulighed for skolepraktik.
 • UU-vejledere (uddannelsesvejledning) til alle elever, herunder uddannelsesparate elever.
 • Friere rammer om folkeskolen, X-class (10. klasse) og EUD til kommunerne.
 • Bedre ungdomsmiljø på erhvervsskolerne.
 • Læreruddannelse tættere på Slagelse Kommune med henblik på at få flere lærerstuderende til at undervise under uddannelsen og i efterfølgende lærerjob.
 • Og så videre.

De allersidste kommentarer på Facebook

»Mit hovedbudskab i aften – giv kommunerne rammerne så skal vi nok løfte opgaven! Lad vær og detailstyre,« skrev Stén Knuth på Facebook, da han kom hjem.

»Tak til Konservative i Slagelse, Stén Knuth, Lis Tribler og de fremmødte for et konstruktivt debatmøde om folkeskolen og erhvervsuddannelserne. Jeg tager alle de gode input med mig i det videre arbejde på Christiansborg,« skrev Brigitte Klintskov Jerkel på Facebook.

Artiklen fortsætter under de to Facebook-opslag.

 

God aften i et godt selskab – dialog og debat om Folkeskoleudspil og EUD. Tak til Lis Tribler, S og Brigitte Klintskov…

Slået op af Stén KnuthMandag den 5. november 2018

 

Tak til Konservative i Slagelse, Stén Knuth, Lis Tribler og de fremmødte for et konstruktivt debatmøde om folkeskolen og…

Slået op af Brigitte Klintskov JerkelMandag den 5. november 2018

Kort om Regeringens udspil om folkeskolen og EUD

Regeringens folkeskoleudspil benævnes som justeringer af folkeskolereformen fra 2013 og har blandt andet fokus på faglighed, dannelse og frihed.

Udspillet om EUD tager afsæt i udsagn som: Folkeskolen skal nære elevernes håndværkerdrømme, Opgør med automatvalget (af gymnasiet, red.) samt 10. klasse skal pege i retning af erhvervsuddannelserne.

“En samlet indsats fra folkeskole til faglært skal skabe plads til praksisfaglighed i folkeskolen, en stærk faglig stolthed på erhvervsuddannelserne og give mere frihed til erhvervsskolerne, så erhvervsuddannelserne bliver et naturligt valg for flere unge,” skriver Undervisningsministeriet og fortsætter:

“Regeringen foreslår med udspillet en omfattende indsats i folkeskolerne, 10. klasse, vejledningen af de unge, kommunernes indsats, strukturerne omkring og indholdet i erhvervsuddannelserne.”

Læs “Fra folkeskole til faglært – erhvervsuddannelser til fremtiden” på: uvm.dk (der står næsten ikke noget).

Fakta om paneldeltagernes politiske baggrund

 • Brigitte Klintskov Jerkel fra Det Konservative Folkeparti. Hun er folketingsmedlem, folketingskandidat i Slagelse og Greve (Sjællands Storkreds) samt byrådsmedlem i Greve.
 • Stén Knuth fra Venstre. Han er folketingskandidat i Holbæk (Sjællands Storkreds), byrådsmedlem i Slagelse samt tidligere borgmester i Slagelse.
 • Lis Tribler fra Socialdemokratiet. Hun er byrådsmedlem i Slagelse og tidligere borgmester i Slagelse.

Foto: Slagelse Media.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.