Harboes Bryggeri og ZBC Slagelse indgår samarbejde

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Slagelse.News – »Elevernes praktiske kendskab til en stor både lokal og international virksomhed som Harboes Bryggeri, og de udfordringer, man dagligt arbejder med på bryggeriet, vil være med til at ruste eleverne langt bedre til valg af videreuddannelse,« fortæller ZBC-rektoren.

Et udbygget samarbejde mellem Harboes Bryggeri og ZBC Slagelse skal give flere gymnasieelever chancen for at prøve kræfter med hverdagen i en moderne produktionsvirksomhed. Det skriver de i en pressemeddelelse.

Mulighed for at få løftet teorien og se den virkelige verden

HHX/HTX-elever på ZBC Slagelse kan nu se frem til at kunne arbejde praksisnært med teoribøgerne ude i en lokalt forankret, moderne produktionsvirksomhed.

»Vores nye samarbejde med Harboes Bryggeri giver vores gymnasieelever og skolen en unik mulighed for at styrke den praksisnære og virkelighedsorienterede undervisning,« siger rektor Niels-Erik Hybholt og fortsætter:

»En undervisningstilgang, der vil gøre elevernes arbejde med det høje teorifaglige niveau langt mere vedkommende og relevant. Gennem samarbejdet kan de studerende få løftet teorien og se den virkelige verden, som den er, og ikke kun møde teoretiske historier om den virkelige verden.«

Bryggeriet bidrager med praksisnære og virkelige cases

Harboes Bryggeri, har i en lang årrække sat stor værdi i at bidrage med aktiviteter rettet mod elever på alle niveauer i de lokale skoler.

Med det aktuelle samarbejde ønsker Harboes Bryggeri at tilbyde gymnasieeleverne en mulighed for at komme til bryggeriet i Skælskør for at arbejde med virkelige cases, som giver mening og værdi for både de studerende og for Harboes Bryggeri.

Samarbejdet synliggøres blandt andet ved, at Harboe lægger navn til en fløj på skolen – Harboe-fløjen, hvor bryggeriet vil præsentere sig for de 900 gymnasieelever, som har deres daglige gang på HHX og HTX – ZBC Slagelse.

»Vi ønsker hos Harboes Bryggeri at bidrage til det praksisnære, hvor gymnasieelevernes mulighed for at arbejde med teorierne i en moderne produktionsvirksomhed. Vel at mærke en lokalt forankret virksomhed i det lokalområde, hvor de har valgt at studere,« siger Pernille Obling, sponsor- og besøgskoordinator på Harboes Bryggeri, og fortsætter:

»Vi ser frem til at præsentere gymnasieeleverne for mange mulige uddannelsesniveauer, og at give dem indsigt i, hvad de kan forvente, når de kommer ud på arbejdsmarkedet.«

Eleverne rustes til at tage et bedre valg af videreuddannelse

Hos rektor Niels-Erik Hybholt er der ingen tvivl om, at det nye samarbejde mellem ZBC Slagelse og Harboes Bryggeri vil ruste eleverne til tiden efter studentereksamen.

»Elevernes praktiske kendskab til en stor både lokal og international virksomhed som Harboes Bryggeri, og de udfordringer, man dagligt arbejder med på bryggeriet, vil være med til at ruste eleverne langt bedre til valg af videreuddannelse,« fortæller Niels-Erik Hybholt og fortsætter:

»Ved at få mulighed for et tæt samarbejde med bryggeriet vil vores elever opleve det private erhvervsliv som en særdeles vigtig og naturlig del af det danske samfund. Derfor ser jeg samarbejdet som et vigtigt element i elevernes almendannelse og faktisk også for sammenhængskraften i Danmark.«

Øverst: Pressefoto. (Foto: Harboes Bryggeri og ZBC Slagelse). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.