Fugleinfluenza på kalkunfarm ved Skælskør

Skaelskor.News – »Det er første gang i år, at vi finder den dødelige og meget smitsomme H5N1 fugleinfluenza i en besætning,« lyder det fra Fødevarestyrelsen.

En besætning med cirka 25.000 kalkuner er ramt af fugleinfluenza. Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen begynder at aflive dyrene torsdag. Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Dødelig og smitsomm H5N1-fugleinfluenza

En kalkunfarm ved Bøgelunde ved Skælskør med cirka 25.000 kalkuner er ramt af højpatogen fugleinfluenza. Det viser analyser af prøver fra dyrene, som Statens Serum Institut har foretaget for Fødevarestyrelsen.

Sygdommen smitter kun yderst sjældent mennesker, men er dødelig for fuglene. Af hensyn til dyrevelfærden, og for at begrænse smitterisikoen, går Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen i gang med at aflive dyrene torsdag.

»Det er første gang i år, at vi finder den dødelige og meget smitsomme H5N1-fugleinfluenza i en besætning. For at begrænse fuglenes lidelser og for at forebygge smittespredning, går vi og Beredskabsstyrelsen torsdag i gang med at aflive dyrene,« fortæller Bente Holst, der er veterinærchef i Fødevarestyrelsen.

Beskyttelseszoner skal inddæmme smitte

Fødevarestyrelsen har oprettet en tre km beskyttelseszone og en ti kilometer overvågningszone rundt om den smittede besætning. Zonerne bliver oprettet for at begrænse risikoen for smittespredning.

I begge zoner skal fjerkræ- og fugleejere registrere deres fugle på landbrugsindberetning.dk. I zonerne er det blandt andet forbudt at afholde udstillinger med fugle, flytte fugle og produkter fra fugle indenfor samt ind og ud af zonen medmindre Fødevarestyrelsen har givet tilladelse.

Fødevarestyrelsen kan tidligst ophæve restriktionerne 30 dage efter, at aflivning af fuglene og desinfektion af den ramte ejendom er afsluttet.

Når der er fugleinfluenza i en fjerkræbesætning, kan handel med æg, fjerkræ og fjerkrækød med de øvrige EU-lande fortsætte som hidtil. Lande uden for EU kan dog lukke for deres import af æg, fjerkræ og fjerkrækød.

Råd og regler for at hindre smitte af tamfugle

Fødevarestyrelen hævede den 18. december 2023 trusselsniveauet for smitte med fugleinfluenza fra de vilde fugle til høj. Derfor blev der indført regler om, at tamfugle skal lukkes inde eller overdækkes. Formålet er at undgå, at vilde fugle smitter tamfuglene.

Ejere af fjerkræbesætninger, hvor indhegningen er 40 kvadratmeter eller mindre, er undtaget fra kravet om overdækning, men dyrene skal holdes indhegnet. Ejere af ande- og gåsebesætninger er også fritaget for kravet om overdækning, hvis de begrænser fuglenes udeareal og sikrer sig, at vilde fugle ikke kan lande i indhegningen. Foder og vandtrug skal overdækkes, så de vilde fugle ikke spiser og drikker med.

På grund af det forhøjede trusselsniveau forbyder Fødevarestyrelsen også dyrskuer og andre samlinger af fjerkræ og fugle i hele landet.

Fugleinfluenza kan blive spredt via vilde fugle, fugleklatter og døde fugle, og blive slæbt med ind i fjerkræindhegninger, når deres ejere går ind til dyrene. Fødevarestyrelsen anbefaler, at ejerne sikrer sig, at vilde fugle ikke kan komme ind i indhegningerne. Hvad enten man har hobbyfjerkræ eller er professionel fjerkræavler, anbefaler Fødevarestyrelsen, at man som minimum skifter og desinficerer fodtøj, inden man går ind til sine fjerkræ.

Hvis du ser høj dødelighed eller problemer med vejrtrækningen hos dine fugle, kan det være et tegn på fugleinfluenza. Du skal i så fald kontakte en dyrlæge. Finder du en død fugl i naturen, som du tror kan være død af fugleinfluenza, kan du melde fundet til Fødevarestyrelsen på appen ‘Fugleinfluenza Tip’.

Øverst: Fugleinfluenza på kalkunfarm ved Skælskør. (Foto: Fødevarestyrelsen). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/79nu