Byrådsudvalg skal vælge placering af muslimsk gravplads

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Læsetid: 5 min.

Slagelse.News – Mandag har byrådsmedlemmerne i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den nye muslimske gravplads på dagsordenen. Aktuelt er der muligheder i Slagelse, Korsør og Skælskør, men Skælskør er mest oplagt.

Det skal besluttes, om der skal udarbejdes et kommuneplantillæg for et sted i Slagelse, Korsør eller Skælskør, så det bliver muligt at etablere en mindre gravplads for muslimer.

Det fremgår af Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalgets dagsorden for mødet mandag den 11. januar 2021.

Muslimske foreninger kan ikke få ønske om jomfruelig jord opfyldt

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget besluttede i september 2019 at igangsætte udarbejdelsen af et kommuneplantillæg, der skal udpege et rammeområde til lokalisering af en ny mindre gravplads.

Administrationen skriver, at planlægningen blev igangsat på baggrund af en henvendelse fra en gruppe muslimske foreninger, der ønsker at erhverve et areal med henblik på at etablere en mindre gravplads. Der stilles som udgangspunkt ikke krav til placeringen i kommunen.

Læs også: Muslimsk Trossamfund ønsker 300 gravpladser.

Slagelse Provsti har oplyst til Slagelse Kommune, at der findes ledig kapacitet på de eksisterende kirkegårde, men de lokale foreninger har ikke kunnet få deres ønsker til en gravplads opfyldt. Det skyldes, at muslimer ikke ønsker at blive begravet på arealer, der tidligere er anvendt til begravelser.

Kirkegårdsleder Bent Nielsen fra Slagelse Kirkegårde har tidligere oplyst til Slagelse.News, at Slagelse Kirkegårde ikke har såkaldt “jomfruelig jord”.

»De muslimer, der vælger at blive begravet på folkekirkens kirkegårde, er ikke-troende muslimer, som ikke har en særlig tilknytning til deres religion, og det er ganske få der hidtil er blevet begravet på Slagelse Kirkegårde,« forklarede Bent Nielsen og fortsatte:

»Som troende muslim skal man begraves i jomfruelig jord, det vil sige jord, der ikke tidligere har været begravet i. Det er et ønske, som vi desværre ikke kan opfylde på Slagelse Kirkegårde, hvor alle gravpladser på et eller andet tidspunkt har været i brug.«

Grundvandet står meget højt mange steder i kommunen

Administrationen oplyser i dagsordenen, at det kræver et kommuneplantillæg, hvis der skal etableres en ny gravplads.

Dertil kommer, at kirkeministeren skal give tilladelse til at anlægge og drive begravelsespladsen. Desuden skal Styrelsen for Patientsikkerhed erklære området egnet.

Dog er det afgørende en række særlige miljøforhold, herunder at beskytte grundvandet. Gravpladsen skal med andre ord ikke være for tæt på drikkevandsboringer, søer eller åer.

Udfordringen er, at grundvandet står meget højt mange steder i kommunen, og derfor er ganske få områder egnet som gravplads.

Holbækvej i Slagelse, Skovvej i Korsør og Trestensvej i Skælskør

Administrationen har undersøgt en række forhold forskellige steder i kommunen og er nået frem til tre forslag.

Fælles for de tre placeringer er, at afstanden til det terrænnære grundvand bør verificeres. Såfremt grundvandet ikke er tilstrækkeligt langt fra terræn, kan det undersøges, om arealet kan drænes.

Artiklen fortsætter under billedet.

Kort med tre forslag til placering af gravpladser. (Kort: Slagelse Kommune).

De tre forslag til placering af en muslimsk gravplads er:

  • Placering 1 ved Holbækvej i Slagelse Nordøst er nær Tidselbjerget. Placeringen grænser op til boligen på Holbækvej 34A mod nord og Alpeviolvej 1-6 vest for Holbækvej. Arealet er kommunalt ejet og er i dag forpagtet bort til landbrugsdrift.
  • Placering 2 ved Slagelse Brand og Redning ligger øst for Korsør, og mod syd findes en række boliger på Skovvej 145–153. Arealet er kommunalt ejet og er forpagtet bort til landbrugsdrift. Arealet grænser op til to overpløjede gravhøje, og der ligger flere andre ikke-fredede fortidsminder, hvor der er sandsynlighed for fortidsminder.
  • Placering 3 ved Trestensvej i det østlige Skælskør er er kommunalt ejet og er forpagtet bort til landbrugsdrift. Arealet ligger nær Skælskør Stadion mod nordvest og nær boligen på Trestensvej 20 mod øst. Der vil være behov for en forstærkning af Trestensvej, ligesom der vil være behov for at etablere en eller flere vigepladser. Da Trestensvej er ligger på et kommunalt ejet areal og en del af vejen er en kommunal sti, kan vedligeholdelsen af vejen blive behæftet med kommunal delfinansiering.

Miljø, Plan og Teknik indstiller Trestensvej som gravplads

Det fremgår videre af dagsordenen, at administrationen vurderer, at Trestensvej i Skælskør, placering 3, er mest egnet i sammenligning med placering 1 og 2.

Derfor indstiller chefen for Miljø, Plan og Teknik, at administrationen udarbejder et kommuneplantillæg til Kommuneplan 2017.

Det skal udlægge placeringsforslag nummer 3 til offentlige formål med mulighed for etablering af en gravplads.

Øverst: Genrebillede fra en muslimsk kirkegård i Polen. (Foto: Jacek Kadaj / iStock). RK/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.