Præcisering af patientbefordring i Region Sjælland

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Zand.News – »Det er meget vigtigt for os, at de patienter, som ud fra en sundhedsfaglig vurdering ikke helbredsmæssigt er i stand til at benytte offentlig transport eller vores befordringstilbud, stadig har mulighed for at komme til og fra behandling på et sygehus,« siger forklarer formanden for Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen.

Selvom Region Sjælland har ændret reglerne for patientbefordring, når man skal til og fra behandling på et sygehus, så sørger regionen stadig for, at alle patienter får den nødvendige hjælp og kan få tilskud til deres kørsel. Det præciserer regionen i en pressemeddelelse.

Patienter med behov kan stadig få hjælp til transporten

Fra 1. januar 2021er der nye regler for, hvilken takst man kan få, når man bruger sin egen bil til at komme til behandling på et sygehus. Formålet med de nye regler er at flytte penge fra kørsel til sygehusene, så patienterne får mest ud af pengene.

»Efter vi sendte breve ud til de patienter, der tidligere har søgt om tilskud, har vi oplevet, at nogle patienter har været i tvivl om, hvad de nye regler helt præcist betyder for dem,« siger befordringschef i Region Sjælland, Karina Bjørk Andreasen og fortsætter:

»Derfor er det vigtigt for mig at slå helt fast, at de patienter, der helbredsmæssigt har brug for hjælp til at komme til og fra behandling på et sygehus, stadig kan få den hjælp de har brug for.«

Skærpede krav for ikke at benytte offentlig transport

Regionen har tidligere oplyst, at regionen i højere grad vil opfordre patienter til at bruge offentlig transport, når det er muligt. Ved offentlig transport får man tilskud til transporten, hvis man er berettiget til det.

Og regionen har oplyst, at der vil være skærpede krav til dokumentation for, hvorfor man ud fra sin helbredsmæssige tilstand ikke kan benytte offentlig transport og dermed har ret til befordring.

Læs også: Region Sjælland ændrer sine kørselstilbud.

Disse befordringsregler gælder fra 1. januar 2021:

  • Hvis patienten er vurderet til at kunne benytte offentlig transport, men vælger at køre i egen bil, vil patienten kunne modtage tilskud til kørslen svarende til rejsekorttaksten.
  • Hvis patienten helbredsmæssigt ikke er i stand til at benytte offentlig transport, sørger Region Sjælland for at stille et befordringstilbud til rådighed for dem, enten med regionens patientbusser eller med Movia Flextrafik.
  • Hvis patienten vælger at køre i sin egen bil, i stedet for at benytte regionens patientbefordring, har patienten ligeledes mulighed for at søge tilskud svarende til rejsekortstaksten.
  • Patienter der på grund af deres helbred ikke kan benytte offentlig transport eller køre med patientbus eller Movia Flextrafik kan stadig søge om tilskud til kørsel i egen bil, der svarer til statens laveste takst. Det vil eksempelvis være patienter, der har brug for en særlig indrettet handicapbil eller andre helt særlige forhold. Her er der skærpede krav til dokumentation for, hvorfor man ud fra sin helbredsmæssige tilstand ikke kan benytte offentlig transport og dermed har ret til befordring, eller hvorfor man ikke helbredsmæssigt er i stand til at benytte et af regionens befordringstilbud. Den vurdering foretages af den behandlende afdeling på sygehuset i samarbejde med Befordringsservice.

»Det er meget vigtigt for os, at de patienter, som ud fra en sundhedsfaglig vurdering ikke helbredsmæssigt er i stand til at benytte offentlig transport eller vores befordringstilbud, stadig har mulighed for at komme til og fra behandling på et sygehus,« siger forklarer formanden for Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen, Trine Birk Andersen (S), og fortsætter:

»Derfor kan disse patenter stadig søge tilskud til kørsel i egen bil, der svarer til statens laveste takst.«

Hvis du har spørgsmål til, hvad reglerne betyder for dig, kan du læse mere om det ændrede tilbud på regionens hjemmeside her: www.regionsjaelland.dk/befordring. Du kan også ringe på telefon 7015 3515, hvis du har spørgsmål.

Øverst: Næstved Sygehus. (Arkivfoto: Region Sjælland). PM/red.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.