Slut med vanvidskørsel på Storebæltsbroen

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Korsor.News – I fremtiden skal bilister være ekstra varsomme med at træde for hårdt på speederen på Storebæltsbroen. Der vil nemlig blive etableret permanent strækningsfartkontrol.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) er optaget af at stoppe vanvidskørsel på den kritiske infrastruktur, som blandt andet Storebæltsforbindelsen udgør.

I fremtiden vil Sund & Bælt derfor sørge for, at der bliver opsat permanent fartkontrol på Storebæltsforbindelsen. Det skriver Transport- og Boligministeriet i en pressemeddelelse.

Vejdirektoratets seneste hastighedsmåling på Storebæltsforbindelsen lige vest for Vestbroen viste en gennemsnitshastighed på 109 km i timen på en strækning med en hastighedsbegrænsning på 110 km i timen. 50 procent af bilisterne overskred hastighedsbegrænsningen.

Stræknings-ATK til at måle trafikanternes gennemsnitsfart

Trafikanterne skal i fremtiden være ekstra varsomme med at træde for hårdt på speederen på Storebæltsbroen og i Øresundstunnelen. Der vil nemlig blive etableret strækningsfartkontrol.

Der vil være tale om såkaldt stræknings-ATK, som måler trafikanternes gennemsnitsfart og udløser en straf, hvis den tilladte hastighed overskrides.

Det sker blandt andet på baggrund målinger på dele af Storebæltsforbindelsen, men også fra Øresundstunnelen, som viser, at for mange bilister overtræder hastighedsgrænserne.

Trafikulykker på broer er mere alvorlige end i åbent land

Transportminister Benny Engelbrecht mener, at der er behov for tiltag, som kan medvirke til at styrke trafiksikkerheden på kritisk infrastruktur som Øresundstunnelen og på Storebæltsbroen.

»For høj fart, der ikke er tilpasset forholdene, øger risikoen for ulykker. Og trafikulykker i tunneler og broer er ofte mere alvorlige end ulykker i åbent land, ligesom andre trafikanter han have svært ved at undvige og derfor risikerer at blive en del af ulykken, siger ministeren og fortsætter:

»Det skal vi stoppe for én gang for alle. Derfor er jeg rigtig glad for, at der bliver opsat strækningskontrol, som skal måle trafikanternes gennemsnitsfart og dermed sikre, at de får en hilsen fra politiet, hvis de overskrider hastighedsgrænsen.«

Ulykker på kritisk infrastruktur koster samfundet dyrt

Samtidig kan ulykker på kritisk infrastruktur som Storebæltsforbindelsen og Øresundstunnelen have en forsyningsmæssig betydning, fordi infrastrukturen netop er hovedfærdselsåre for både arbejdskraft, varetransporter og ambulancekørsler.

Når sådanne færdselsårer lukker ned på grund af uheld, lukker det samtidig ned for fremkommeligheden på tværs af landet, hvilket koster samfundet dyrt.

Sund & Bælt A/S står for projektet og vil sammen med en projektgruppe bestående af selskabet selv, Øresundsbro Konsortiet, Vejdirektoratet, Transport- og Boligministeriet, Justitsministeriet og Rigspolitiet lave en implementeringsplan.

Øverst: Storebæltsbroen. (Foto: Sund & Bælt). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.