Russisk våbenskib i Storebælt vækker bekymring

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Korsor.News – I går skrev flere medier om et russisk våbenskib i Storebælt, som ikke havde fulgt reglerne. Det dementerer Forsvaret i dag. Skibe skal ikke melde til AIS-systemet, men det vækker alligevel bekymring.

»Et russisk våbenskib passerede i weekenden dansk farvand, angiveligt på vej mod Vietnam. Sejladsen skete under dække. Det var først, da skibet havde passeret Skagen, at systemerne om bord blev ændret til at vise, at skibets last er farlig.« Det skrev Information i går.

Det russiske fragtskib meldte ind efter retningslinjerne

I dag skriver Forsvaret i en pressemeddelelse, at det russiske fragtskib, fulgte retningslinjerne og meldte ind efter reglerne.

Fragtskibe, der sejler gennem danske farvande, gør det gennem sejlkanaler, der efter international sølov er internationale farvande.

Det eneste sted fragtskibe skal melde til danske myndigheder, hvilken fragt de bærer, er, når de gennemsejler de internationale stræder i Storebælt eller Øresund. I dette tilfælde Storebælt.

Sparta III meldte til VTS Storebælt, der kontrollerer trafikken gennem Storebælt, før de passerede. Ganske som reglerne foreskriver.

Oplysningerne i tirsdagens udgave af Dagbladet Information om at skibet skulle have ændret de oplysninger, der findes på AIS-systemet, beror på en misforståelse.

Forsvarets Operationscenter har forklaret til avisen, at Forsvaret på AIS holder øje med oplysninger om skibes navne, type og rejse. Der foreligger ikke noget lovkrav om, at skibe skal beskrive deres last i AIS-systemet. Det er derfor ikke noget, som Forsvaret undersøger.

Skibet benyttede ikke sit antikollisionssystem

Oplysningerne fra VTS er kun tilgængelige for myndighederne, hvorimod oplysninger i AIS-systemet er offentligt tilgængeligt. AIS-systemet er både et varslingssystem og et antikollisionssystem, som supplerer skibenes brug af radar.

Sparta III er chartret af det russiske forsvarsministerium og har sejlet i rutefart med våben til Syrien fra en russisk havn i Sortehavet i flere år.

For få dage siden sejlede Sparta III ud fra Sankt Petersborg i Østersøen med en last af farligt gods, og nu er skibet angiveligt er på vej til Vietnam. Det skriver Information i dag.

Lektor Philip Cossen fra SIMAC i Svendborg er søretsekspert og mener, at det er et problem, hvis våbenskibe sejler med forkerte oplysninger på deres AIS.

»Omkringliggende skibe, både med og uden lods, der sejler rundt i danske farvande, vil mangle vigtige oplysninger om, hvilke farer skibe kan udgøre i den omkringliggende trafik,« siger Philip Cossen til Information i samme artikel.


Arkivfoto: Slagelse Media.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.