Nu kan du søge penge til kulturelle projekter i Korsør

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Har du en ide til et blivende og bevarende kulturelt projekt, som kan gavne kulturlivet i Korsørs kulturliv? Så kan du søge tilskud indtil udgangen af august 2018.

Det er ikke mange medarbejdere, som vælger at donere deres formue til deres tidligere arbejdsplads, når de går bort. Det valgte fuldmægtig Stig Hansen, som donerede cirka fem millioner kroner til den daværende Korsør Kommune tilbage i 2004.

Fondsbestyrelsen administrerer midlerne og har i år mulighed for at uddele 800.000 kroner til kulturelle projekter, som er af bevarende eller blivende karakter. Derfor håber fondsbestyrelsen på at modtage spændende ansøgninger, som kan gavne Korsørs kulturliv og glæde både borgere og turister.

Prioriterer bevarende og blivende kulturprojekter

Bronzestatuetter, skulpturer, mindeanlæg og udsmykning af bropille. Det er blot nogle af de projekter, som Fuldmægtig Stig Hansens Fond for kulturelle/almene opgaver i Korsør Kommune har givet tilskud til.

Stig Hansen var fuldmægtig på borgmesterkontoret i Korsør Kommune og valgte at donere sin formue til fonden ved sin død. Det er fondens medlemmer som afgør, hvad midlerne bruges til, men de prioriterer særligt projekter, som er af bevarende og blivende karakter.

Fonden opfordrer interesserede til at søge tilskud

De seneste år har fonden bevilget tilskud ud fra uopfordrede ansøgninger og på bestyrelsens eget initiativ. Men i år opfordrer fondsbestyrelsen borgere, foreninger, sammenslutninger og lignende til at indsende ansøgninger til nye projekter, som bestyrelsen kan tage stilling til.

»Gennem årene har fonden givet tilskud til og selv fået opført en række kunstværker, som er med til at gøre bybilledet i Korsør endnu mere indbydende. Det er flere år siden fondsbestyrelsen sidst har opfordret til, at man kan indsende en ansøgning til fonden, men det gør vi i år. Derfor håber vi i fondsbestyrelsen, at vi får nogle spændende ansøgninger i den kommende tid,« siger formanden for fonden, Flemming Erichsen og fortsætter:

»Vi ser meget gerne, at forslagene er til blivende ting som for eksempel skulpturer, så bevillingerne kan komme så mange som muligt af borgerne til glæde på deres vej rundt i Korsør.«

Sådan søger du fonden om tilskud til et projekt

Hvis du ønsker at søge fonden om tilskud, kan du sende din ansøgning til Kulturafdelingen inden udgangen af august måned. Din ansøgning skal indeholde en kort beskrivelse af projektet og beløb.

Du skal sende din ansøgning til e-mail: kultur@slagelse.dk

Fuldmægtig Stig Hansens Fond har tidligere støttet:

  • Færdiggørelse af renovering af Kongegaardens fire facadefigurer
  • Skulpturerne “To borgere” i Rådhushaven
  • Bronzestatuetter af Dampfærgekaptajnen på Caspar Brands Plads som blev uddelt til person eller forening, der har betydet noget specielt for Korsør
  • Tilskud til skulpturen “Fuglevinge på sten”, som er opsat i Kongegaardshaven
  • Skulpturen “Den tomme Stol” ved Solens Plads
  • Tilskud til skulptur ved Korsør Bibliotek/Revvej samt skulptur ved Dyrehovedgårds Allé
  • Mindeanlæg i Rådhushaven med bænk og skulptur
  • Udsmykning af bropillen “Carl Peter”

Foto: Slagelse Kommune

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.