Uklart om Villum Christensen fortsætter som delestatsrevisor

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Der skal udpeges nye statsrevisorer til oktober, men det er uklart, om Villum Christensen (LA) fortsætter som delestatsrevisor.

Statsrevisorerne udpeges for fire år ad gangen, og perioden følger ikke folketingsvalgene. Der skal atter udpeges statsrevisorer til oktober 2018, som formentlig bliver før næste folketingsvalg.

Den daværende sammensætning af Folketinget har medført, at Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har indgået en deleordning. Aktuelt udtjener Villum Christensen (LA) den sidste del af denne periode på to år som statsrevisor.

Villum Christensen ønsker at fortsætte som statsrevisor, selvom han ikke genopstiller til folketinget. Samtidig ser han frem til at blive borgmester i Slagelse Kommune i en anden deleordning.

»Jeg går efter pladsen, men hvis det bliver en ny deleordning med Konservative, kan det selvfølgelig blive problematisk, hvis vi får den sidste del af perioden,« siger Villum Christensen til Altinget.

I 2014 indgik Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance en aftale, hvor de blev enige om at dele perioden, så Det Konservative Folkeparti tog de første to år, og Liberal Alliance de sidste to år.

Lars Barfoed (K) blev udpeget til den første periode, og Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) til den sidste. Senere blev Simon Emil Ammitzbøll-Bille minister, og Villum Christensen overtog posten som statsrevisor.

Folketingets partier indstiller hver en kandidat til valg. Kandidaten behøver ikke nødvendigvis at være medlem af Folketinget. En statsrevisor modtager et særligt vederlag, der svarer til halvdelen af vederlaget til et folketingsmedlem.

Læs også: Laura Lindahl overtager Villum Christensens spidskandidatur


Foto: Slagelse Kommune

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.