Mere idræt, leg og bevægelse på Storebæltskolen

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Korsor.News – »På Storebæltskolen er vi blevet utrolig dygtige til at benytte teknologi i undervisningen der, hvor den giver mening og tilføjer værdi. Vi er samtidig meget opmærksomme på, at vi skal aktivere eleverne fysisk, da aktivitet giver bedre læring og trivsel,« siger skolelederen.

Efter sommerferien startede skolen et stort efteruddannelsesforløb i samarbejde med DGI, hvor fokus har været på idræt, leg og bevægelse. Det skriver Slagelse Kommune.

Specialpædagogik og idrætsfaglighed kombineres

Specialskolen Storebæltskolen på Halsskov i Korsør har i mange år arbejdet med at give elever med svære indlæringsvanskeligheder de bedste betingelser for at lykkes i livet.

Som noget nyt startede skolen efter sommerferien på et stort efteruddannelsesforløb i samarbejde med DGI, hvor fokus er været på idræt, leg og bevægelse.

Her blev specialpædagogikken og idrætsfagligheden kombineret, så der fremover kan skabes en endnu mere aktiv hverdag med positive og udviklende idrætsoplevelser for den enkelte elev.

Endnu mere bevægelse integreres i skolelivet

På Storebæltskolen arbejder en højt uddannet og erfaren medarbejderstab ikke kun med de faglige færdigheder i fokus. Her er både de sociale færdigheder, familierelationer, taleudvikling, motorik, selvstændighed og selvopfattelse en del af skoledagen.

Som noget nyt er der kommet endnu mere fokus på bevægelse, efter medarbejderne har været på efteruddannelse gennem DGI. Forløbet har bestået af fem moduler med en blanding af teori og praksis.

Formålet var at give medarbejderne en endnu bedre basis og et grundigt fagligt fundament for at integrere bevægelse på en meningsfyldt måde i skolelivet.

Større aktivitet giver bedre trivsel og læring

»Bevægelse er en integreret del af livet som elev på Storebæltskolen. Efterhånden som teknologi er blevet en større del af livet, så har det understreget værdien af et liv i bevægelse. Vi ser ofte, at børn og unge bliver inaktive modtagere af digital underholdning og ikke bruger kroppen i samme grad som tidligere. Dette er heldigvis ikke virkeligheden hos os,« siger skoleleder Benjamin Ejlertsen fra Storebæltskolen og fortsætter:

»På Storebæltskolen er vi blevet utrolig dygtige til at benytte teknologi i undervisningen der, hvor den giver mening og tilføjer værdi. Vi er samtidig meget opmærksomme på, at vi skal aktivere eleverne fysisk, da aktivitet giver bedre læring og trivsel. Derfor er bevægelse en fundamental del af livet på skolen, og gennem de nye redskaber fra vores samarbejde med DGI kan vi nu styrke bevægelse i skoledagen i endnu højere grad.«

Skal motivere eleverne til at bevæge sig mere

Samspillet mellem specialpædagogikken og idrætsfagligheden har givet endnu flere måder at motivere eleverne til at bevæge sig mere.

»Vi arbejder ud fra den optik, at bevægelse i skolen skal give lyst til mere bevægelse, blandt andet ved at sætte glæden i centrum. På den måde får vi mulighed for at give alle børn gode kropslige kompetencer og lyst til at deltage aktivt. Vi ved, at det er vejen til en række nytteeffekter som læring, trivsel og fysisk og mental sundhed,« siger Kit Frøling, der er konsulent hos DGI Midt- og Vestsjælland, og fortsætter:

»Kropslige kompetencer eller kropslig dannelse er en vigtig forudsætning for at være aktiv i idrættens fællesskaber, men det har lige så stor betydning i fritids-, hverdags- og arbejdslivet.«

Certificeret idræts-, leg- og bevægelsesinstitution

Som afslutning på forløbet er Storebæltskolen nu certificeret som idræts- leg og bevægelsesinstitution, som er et forpligtende samarbejde mellem DGI og skolen. Certificeringen skal fornyes hvert år.

Det betyder, at Storebæltskolen arbejder med at skabe balance mellem udfordring, fællesskab og sundhed for at skabe en aktiv hverdag med positive og udviklende idrætsoplevelser for den enkelte elev.

Øverst: Pressefoto. (Foto: Slagelse Kommune). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.