Ingen blive tiltalt for togulykke på Storebælt

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Artiklen er opdateret for 4 år siden.

Korsor.News – Alt tyder på, at årsagen til ulykken var, at låsemekanismen ikke fungerede efter hensigten. Der var en meget kraftig blæst på ulykkestidspunktet, men ikke med en sådan styrke, at toget skulle køre med nedsat hastighed.

Ingen enkeltstående personer eller nogen virksomheder vil strafferetligt blive draget til ansvar for togulykken på lavbroen over Storebælt den 2. januar 2019.

Det har anklagemyndigheden netop afgjort. Ulykken kostede otte mennesker livet, og 18 personer blev kvæstet. Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Rigtig vanskelig besked at skulle give til de pårørende

»Der er ingen tvivl om, at det er en rigtig vanskelig besked at skulle give til de pårørende og til de mennesker, der kom til skade i forbindelse med ulykken,« siger advokaturchef Martin von Bülow fra Fyns Politi og fortsætter:

»De har været igennem en rigtig svær tid, og de har uden tvivl behov for at få placeret et ansvar, men vi må bare konkludere, at det ikke er muligt at placere et strafferetligt ansvar. Hverken enkeltstående personer eller virksomheder har handlet på en måde, der vil gøre det muligt at placeret et strafferetligt ansvar.«

Ulykken skete på lavbroen tidligt om morgenen den 2. januar 2019, da passagertoget blev ramt af en sættevogn, der havde løsnet sig fra sit fæste på det modkørende godstog.

Tilsvarende låsemekanismer har haft samme defekt

Alt tyder på, at årsagen til ulykken var, at låsemekanismen, der skulle holde sættevognen fast på togvognen, ikke fungerede efter hensigten. Der var en meget kraftig blæst på ulykkestidspunktet, men ikke med en sådan styrke, at toget efter de gældende regler skulle køre med nedsat hastighed.

Det har vist sig, at tilsvarende låsemekanismer har haft den denne defekt, uden der dog er sket ulykker. Låsemekanismen har vist, at den var “låst”, selv om den reelt var ulåst.

Personalet har i disse tilfælde ikke kunnet vide, at forbindelsen mellem sættevogn og togvogn faktisk var ulåst. Efter ulykken er proceduren på området blevet ændret.

Det er Havarikommissionens rapport om ulykken, der konkluderede, at sættevognens kongetap med overvejende sandsynlighed ikke var ordentlig fastlåst til skamlen på togvognen.

Anklagemyndigheden har derfor undersøgt, om nogen kan drages til ansvar for dette.

»Der er intet i ulykken, som indikerer, at den manglende fastlåsning var resultat af en forsætlig handling fra nogen – altså at en person med vilje skulle have undladt at fastgøre sættevognen til togvognen,« siger Martin von Bülow og fortsætter:

»Der er heller ikke noget, som indikerer, at en person eller en virksomhed har handlet så uagtsomt, at straffelovens regler kan komme i anvendelse.«

Udelukker ikke et erstatningsmæssigt ansvar i sagen

Selv om der nu er truffet en afgørelse i forhold til, om der kan rejse en strafferetlig tiltale, så udelukker det ikke, at der kan udestå et erstatningsmæssigt ansvar i sagen.

»Anklagemyndigheden kan og skal kun tage stilling til, om der med de eksisterende love og regler kan rejses en tiltale i en straffesag mod nogen på baggrund af ulykken. Det mener vi som sagt ikke er tilfældet. Om der rejses en sag om erstatningsansvar ligger uden for anklagemyndighedens område,« siger Martin von Bülow.

Fyns Politi har forud for offentliggørelsen valgt at underrette de pårørende til de omkomne samt de to hårdt kvæstede telefonisk. Beslutningen blev truffet på baggrund af erfaringerne fra de møder, der blev afholdt med de berørte kort efter ulykken.

»Vores erfaringer fra dengang var, at gennem den direkte kontakt bidrog vi – så godt som overhovedet muligt – til at hjælpe de pårørende videre. Set i det lys, valgte vi derfor at kontakte dem telefonisk, så vi havde mulighed for at fortælle dem om afgørelsen, inden den blev offentliggjort i medierne,« siger advokaturchef Martin von Bülow.

Der er sendt en skriftlig underretning i e-Boks til alle involverede forud for offentliggørelsen af denne pressemeddelelse. Der er dog desværre problemer med afsendelse til e-Boks, hvorfor modtagelsen af skrivelserne kan blive forsinkede.

Øverst: Arkivfoto. (Foto: Rigspolitiet). Note/red.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.