Byrådet vil ikke hjælpe Korsør Hospice

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Korsor.News – »Om to år er der formentlig en ny borgmester og en ny regionsrådsformand,« siger formanden for Korsør Hospice Støtteforening.

»Bestyrelsen for Korsør Hospice Støtteforening må med beklagelse tage til efterretning, at Slagelse Kommunes afsluttede budgetforhandling for 2020, som er tiltrådt af Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Liberal Alliance, ikke har afsat et beløb til en begyndende etablering af Korsør Hospice.«

Sådan indleder Korsør Hospice Støtteforening sin pressemeddelelse, der er udsendt lige efter, at det snævre flertal i byrådet tiltrådte budgetaftalen 2020-2023.

Tidligere på året var Slagelse Kommune med til at lave et oplæg til et hospice, som også kunne inkludere ti restitutionspladser.

Afvisningen kommer ikke bag på bestyrelsen i støtteforeningen

»Med den historik, som andre hospicer har oplevet rundt om i regionerne, kom det naturligvis ikke helt bag på Korsør Hospice Støtteforenings bestyrelse, at vi ikke kunne forvente at komme i mål i første hug,« udtaler Jane Kjølbye i pressemeddelelsen og fortsætter:

»Men støtteforeningen fortsætter indsatsen for at etablere Korsør Hospice, så vi står klar til næste års budgetforhandling.«

Læs også: Korsør Hospice skal være et “fagligt fyrtårn”.

Støtteforening har ikke tabt modet endnu og melder klart ud, at kampen for et hospice i Korsør fortsætter.

»Vi giver ikke op og vifter med et hvidt flag, fordi der ikke er sat penge af på budgettet. Kampen fortsætter ufortrødent. Om to år er der formentlig en ny borgmester og en ny regionsrådsformand,« siger Niels Jørgensen, der er formand for Korsør Hospice Støtteforening til Sjællandske.

Bestyrelsen planlægger et informationsmøde i Slagelse by

Korsør Hospice Støtteforening oplyser, at de snart indkalder til et nyt informationsmøde, og som noget nyt ønsker foreningen, at mødet skal afholdes i Slagelse By.

Der vil være flere emner såsom:

  • Hospicefilosofien, som blev formuleret af Dame Cicely Saunders i 1967.
  • Udvikling af hospicefilosofien i Danmark.
  • Visionerne, der ligger til grund for et hospice i Korsør.
  • Nye tiltag.

»Vi ønsker at skabe et visionært, tværsektorielt hospice. I dette skal også inkluderes et palliativt kompetencecenter, der skal integreres i både den kommunale og regionale palliative indsats, så både patienter på hospice og de patienter, der ønsker at forblive i eget hjem, kan få gavn af hospicecentret,« skriver Korsør Hospice Støtteforening.

Du kan slutte op om Korsør Hospice Støtteforening ved at melde dig ind i støtteforeningen. Du kan for eksempel tegne et støttemedlemsskab til 150 kroner pr. person. Indbetaling sker med opgivelse af navn og mailadresse på MobilePay: 995402.

6,8 millioner på finansloven til et hospice i Korsør

130 borgere deltog i støtteforeningens stiftende generalforsamling i Korsør Kulturhus den 10. april 2019.

Der er stadig afsat 6,8 millioner kroner på finansloven til et hospice i Korsør, men byrådet i Slagelse Kommune har ikke nævnt et hospice i budgettet for 2020-2023.

Region Sjælland har ligeledes sagt nej at indgå en driftsaftale om et hospice.

Læs også: Regionen: Ikke nødvendigt med hospice i Korsør.

Derudover har et flertal i Ældrerådet afvist behovet for et hospice i Korsør.

»Et flertal i Slagelse Ældreråd støtter ikke det fremsatte ønske om etablering af Korsør Hospice,« står der i referatet fra Ældrerådets møde den 11. oktober 2019.

Øverst: Korsør Hospice Støtteforenings aktion foran og i Regionshuset den 7. oktober 2019. (Foto: Privatfoto). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.