Stort skridt for det rummelige arbejdsmarked

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 år siden.

Slagelse.News – KLAPjob, der primært formidler job til borgere med autisme, ADHD, spasticitet, epilepsi, sen hjerneskade eller personer med psykiske lidelser, har allerede etableret 38 skånejob og 1 fleksjob i Slagelse Kommune, men en formel samarbejdsaftale skal øge antallet.

Næste uge bliver der taget et stort skridt mod et endnu mere rummeligt arbejdsmarked, når Slagelse Kommune underskriver en samarbejdsaftale med beskæftigelsesindsatsen KLAPjob. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Har allerede etableret 38 skånejob og 1 fleksjob

Beskæftigelsesindsatsen KLAPjob – der primært formidler job til borgere med autisme, ADHD, spasticitet, epilepsi, sen hjerneskade eller personer med psykiske lidelser – har faktisk allerede fået etableret 38 skånejob og 1 fleksjob i Slagelse Kommune, men erfaringen viser, at antallet kan øges betragteligt, når man indgår en formel samarbejdsaftale.

Samarbejdsaftalen, der underskrives mandag den 28. marts 2022 ved et arrangement på Slagelse Rådhus, skal bidrage til, at endnu flere af kommunens borgere, der varigt eller midlertidigt er uden for arbejdsmarkedet, igen får fodfæstet og derved får mulighed for at bidrage til fællesskabet i meningsfulde job.

»Vi ser frem til at udbygge vores allerede gode samarbejde med KLAPjob og foreningen Lev om at hjælpe førtidspensionister og fleksjobbere med kognitive udfordringer i job. Samarbejdet vil bidrage positivt til, at flere borgere kan få et aktivt arbejdsliv på egne præmisser – hos vores mange gode lokale virksomheder,« siger Peter Sidelmann, der er arbejdsmarkedschef i Slagelse Kommune.

Beskæftigelse er et stort ønske for førtidspensionister

Som førtidspensionist er det ikke et krav, at man har et job, men erfaringen er, at mange gerne vil bevare eller få en tilknytning til arbejdsmarkedet. Men at finde et job som førtidspensionist og fleksjobber, der både matcher kompetencer og interesser, kan dog være vanskeligt for nogen – især for dem med et kognitive handicap. Her vil KLAPjob nu fremover hjælpe med indsatsen og bidrage med deres særlige kompetence til Slagelse Kommune.

KLAPjob er en NGO-organisation under Landsforeningen LEV, der i samarbejde med erhvervslivet formidler skånejob og fleksjob til mennesker med udviklingshæmning og andre kognitive handicap. KLAPjob hjælper årligt cirka 600 førtidspensionister med kognitive handicaps i job, og har gennem deres landsdækkende virksomhedsnetværk (+25 virksomheder) formidlet 4200 skånejobs og 215 fleksjob. Samarbejdet med KLAPjob er omkostningsfrit for Slagelse Kommune.

Øverst: Genrefoto. (Foto: guruXOOX / iStock). PM/roke

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.