Flere unge søger mod handelsgymnasierne

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 år siden.

Zand.News – Handelsgymnasierne står for den største ansøgerfremgang i Region Sjælland, mens søgningen til erhvervsuddannelserne ikke er steget. Samlet set har færre søgt ind på en gymnasial uddannelse.

Handelsgymnasierne og de almene gymnasier, også kendt som hhx og stx, har fået flere ansøgere end sidste år i Region Sjælland. Htx, eux og hf går tilbage. Det oplyser Region Sjælland i en pressemeddelelse.

Handelsgymnasierne står for den største fremgang

Med en fremgang på 122 ansøgere i forhold til sidste år, hvad der svarer til en stigning på mere end 8 procent, er det handelsgymnasierne, der i år står for den største ansøgerfremgang blandt gymnasierne i Region Sjælland – både målt på antallet af ansøgere og i procent.

Tallene dækker over, hvilken ungdomsuddannelse regionens 9.- og 10.-klasseselever foretrækker at fortsætte på efter sommerferien.

Også de almene gymnasier, stx, oplever en fremgang i ansøgertallet. 4562 af 9.- og 10.-klasseseleverne har søgt et stx-gymnasium i år mod 4444 sidste år.

»Vi er optaget af, at de unge får en ungdomsuddannelse, da det er godt for den unge og for samfundet, lige meget om de tager en gymnasieuddannelse eller en erhvervsuddannelse. Det kan være svært at vælge mellem de mange forskellige muligheder, og nogle falder fra, fordi de valgte det forkerte. Det kan være et unødvendigt nederlag at få, og vi skal derfor være gode til at sikre, at de unge får valgt rigtigt i første omgang,« siger Christian Wedell-Neergaard (K), der er formand for Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde i Region Sjælland.

HF og tekniske gymnasieuddannelser halter efter

I den anden ende af skalaen oplever htx-gymnasierne en tilbagegang i interessen fra 9.- og 10.-klasseseleverne – ansøgertallet er faldet fra 706 i 2021 til 627 ansøgere i 2022.

Samtidig falder interessen for eux, ungdomsuddannelsen indeholdende både en håndværksuddannelse og en gymnasieuddannelse. Der er kommet 81 færre ansøgninger til eux – fra 796 ansøgere i 2021 til 715 ansøgere i 2022.

»Der forventes også i fremtiden at være et stort behov for STEM-kompetencer, og vi ved, at både htx og eux er gode til at fastholde de unges interesse for digitale og tekniske færdigheder. Jeg kan godt være bekymret over faldet, da det er vigtigt, at regionens virksomheder også i fremtiden har mulighed for at tiltrække den type medarbejder,« siger Christian Wedell-Neergaard.

Også den 2-årige ungdomsuddannelse HF, som er målrettet unge, som vil læse videre på en professionsbacheloruddannelse, går tilbage. HF-udbyderne har samlet set fået 161 færre ansøgere i 2022 i forhold til sidste år.

Samlet set en ansøgertilbagegang til ungdomsuddannelser

Region Sjælland ser ifølge beregninger fra Børne- og Undervisningsministeriet i fremtiden ind i, at ungdomsårgangene falder frem mod 2030. Derfor er det afgørende, at en større andel af de unge får en ungdomsuddannelse.

I det lys er udvalgsformanden bekymret over, at der i år samlet set er færre, som har søgt ind på en gymnasial uddannelse. I år har 8756 9.- eller 10.-klasseselever søgt ind på enten stx, hf, hhx, htx eller eux mod 8837 ansøgere sidste år. Et fald på 81 ansøgere.

Samtidig viser de foreløbige tal fra Børne- og Undervisningsministeriet, at søgningen til regionens erhvervsuddannelser ikke er steget. 20,7 procent af regionens unge har søgt fra folkeskolen til en erhvervsuddannelse i Region Sjælland, og det er på samme niveau som 2020 og 2021.

»Desværre er der heller ikke flere unge, der har søgt ind på en erhvervsuddannelse for at blive dygtige til et håndværk. Og det er meget ærgerligt. Når ungdomsårgangene falder, er vi afhængige af, at en større andel af regionens unge tager en uddannelse, hvis vi skal fastholde virksomhedernes mulighed for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, som i sidste ende er afgørende for at fastholde vækst i og udvikling af regionen,« siger Christian Wedell-Neergaard.

Du finder ansøgertal for alle regionens gymnasier på: ritzau.dk.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Jacob Lund / iStock). PM/roke

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.