Slagelse ligger over gennemsnittet i omgørelsesprocent

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Slagelse.News – Ankestyrelsens afgørelser i klagesager på socialområdet er opdateret. Her kan man se, at Slagelse Kommune taber mange sager i Ankestyrelsen.

Danmarkskortet er blevet opdateret med de seneste tal for omgørelsesprocenten i landets kommuner.

Kortet viser, hvor mange af de kommunale afgørelser som omgøres, når de er blevet indklaget til Ankestyrelsen. Det oplyser Social- og Ældreministerie i en pressemeddelelse i slutningen af sidste måned.

Kortet virker kun om fejl og mangler i klagesager

Kortet viser fordelingen af klagesager i tre forskellige kategorier:

  • 1) En stadfæstelse betyder, at Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.
  • 2) En hjemvisning betyder, at sagen ikke er ordentligt oplyst, og sagen sendes derfor tilbage til myndigheden.
  • 3) En ændring/ophævelse betyder, at Ankestyrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer/ophæver den.

Omgørelsesprocenten viser, hvorvidt de, der klager til Ankestyrelsen, enten har ret i deres klage eller har ret til at få genbehandlet deres sag. Kortet viser naturligvis ikke, om der er fejl og mangler i de sager, som der ikke klages over.

Omgørelsesprocenten fortæller med andre ord noget om rigtigheden af den del af kommunens afgørelser, der påklages til Ankestyrelsen, men fortæller ikke noget om den generelle kvalitet af kommunernes sagsbehandling.

Omgørelser på socialområdet generelt i 2020

Socialområdet dækker over alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er klageadgang til Ankestyrelsen over kommunalbestyrelsens afgørelse.

I 2020 fordelte sagerne på landsplan på socialområdet generelt sig ved, at 9,2 procent af sagerne er ændret eller ophævet, 27,1 procent er hjemvist, og 63,7 procent er stadfæstet. Det giver en omgørelsesprocent på 36,3 procent.

Ankestyrelse har truffet 104 afgørelser i Slagelse Kommune i 2020. I 46 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort Slagelse Kommunes afgørelse. Det giver en omgørelsesprocent på 44, som er noget højere end landsgennemsnittet på 36,3 procent.

De omgjorte afgørelse består af 6 ændrede/ophævede sager (6 procent) og 40 sager, hvor Ankestyrelsen har bedt Slagelse Kommune om at behandle sagen på ny (38 procent).

Omgørelser på børnehandicapområdet i 2020

På særlige bestemmelser (§§ 32, 32a, 36, 39-40, 41, 42-43 og §§ 44-45) på børnehandicapområdet i 2020 fordelte sagerne på landsplan sig ved, at 15,5 procent af sagerne er ændret eller ophævet, 36,5 procent er hjemvist, og 48,0 procent er stadfæstet. Det giver en omgørelsesprocent på 52 procent.

Ankestyrelse har truffet 17 afgørelser i Slagelse Kommune i 2020. I 11 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort Slagelse Kommunes afgørelse. Det giver en omgørelsesprocent på 65, som er noget højere end landsgennemsnittet på 52 procent.

De omgjorte afgørelse består af 3 ændrede/ophævede sager (18 procent) og 8 sager, hvor Ankestyrelsen har bedt Slagelse Kommune om at behandle sagen på ny (47 procent).

Omgørelser på voksenhandicapområdet i 2020

På særlige bestemmelser på voksenhandicapområdet (§§ 95-96, 97 og § 100) fordelte sagerne på landsplan sig ved at 7,3 procent af sagerne er ændret eller ophævet, 35,2 procent er hjemvist og 57,5 procent er stadfæstet. Det giver en omgørelsesprocent på voksenhandicapområdet på 42,4 procent.

Ankestyrelse har truffet 15 afgørelser i Slagelse Kommune i 2020. I 11 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort Slagelse Kommunes afgørelse. Det giver en omgørelsesprocent på 73, som er noget højere end landsgennemsnittet på 42,4 procent.

De omgjorte afgørelse består af 3 ændrede/ophævede sager (20 procent) og 8 sager, hvor Ankestyrelsen har bedt Slagelse Kommune om at behandle sagen på ny (53 procent).

Slagelse: Omgørelsesprocenterne kan ikke stå alene

Socialministeriet oplyser, at Slagelse Kommune anbefaler, at omgørelsesprocenterne ses i sammenhæng med det samlede antal omgørelser.

»Det anbefales, at omgørelsesprocenterne ses i sammenhæng med det samlede antal afgørelser, der årligt træffes i kommunen. Ligeledes burde stadfæstelsesprocenten fremgå,« skriver Slagelse Kommune i sin kommentar til ministeriet.

54% af socialrådgiverne har været ansat under 2 år

Det fremgår i øvrigt af referatet fra mødet i Børne- og Ungeudvalget den 7. juni 2021, at der er en høj personalegennemstrømning i Afdeling for Børn og Familie, som blandt andet varetager børnehandicapområdet.

»Der har det seneste år været en høj personalegennemstrømning i Afdeling for Børn og Familie. Pr. 1. juni 2021 er der 54 % af personale- og ledergruppen indenfor socialrådgivere og socialformidlere, som har mellem +0 og 2 års ansættelse, hvoraf 40 % ligger mellem +0-1 års ansættelse,« står der i referatet.

Øverst: Rådhuset i Slagelse by. (Arkivfoto: Slagelse Media). RK/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.