Borgerrådgiver skal ikke kun tale med udvalgsformænd

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Læsetid: 3 min.

Slagelse.News – Borgerrådgiveren skal tale med fagudvalgene og ikke kun med formænd. Det bemærkes, at kommunen ikke altid lever op til god forvaltningsskik og lovgivningens krav.

Økonomiudvalget anbefaler, at borgerrådgiveren skal indgå i dialog med fagudvalgene og ikke kun med udvalgsformændene.

Det fremgår af referatet fra Økonomiudvalget og dagsordenen til byrådsmødet mandag den 31. maj.

Kommunen lever ikke altid op til god forvaltningsskik

Byrådet skal forholde sig til Borgerrådgiverens årsberetning for 2020, hvor borgerrådgiver Lone Engly konkluderer, at kommunen på nogle specifikke områder ikke har levet op til god forvaltningsskik, lovgivningens krav og de vedtagne servicemål for borgerkontakt.

Samtidig er sagsbehandlingstiden fortsat det område, som fører til flest klager, men borgerne klager også over, at de ikke har haft mulighed for at medvirke ved behandlingen af deres sag.

Borgerrådgiver Lone Engly kontaktes på telefon 58 57 44 86 eller e-mail borgerraadgiveren@slagelse.dk.

Det fremgår af dagsordenen til byrådsmødet, at det er borgerrådgiverens vurdering, at de forvaltningsretlige kompetencer er forskellige fra fagområde til fagområde.

Målet må være, at sagsbehandlingen i alle dele af forvaltningen er gennemsigtig, af høj faglig kvalitet og med forståelig for borgerne, står der.

Læs også: 32 familier klager over utilstrækkelig ledelse.
Læs også: Coronapandemien kan have medført færre klager.

En af borgerrådgiverens anbefalinger er, at det bliver et særligt indsatsområde at sikre tilstrækkelige forvaltningsretlige kompetencer overalt i kommunen.

En anden anbefaling er, at forvaltningen i komplekse sagsforløb prioriterer at skabe overblik og inddrage borgeren, hvis der er tegn på, at samarbejdet ikke fungerer.

Hæfter sig ved tre særligt udpegede udviklingsområder

Det fremgår af referatet fra Økonomiudvalgsmødet og af dagsordenen til byrådsmødet, at Økonomiudvalget hæfter sig ved tre særligt udpegede udviklingsområder:

  • Sikring af de grundlæggende forvaltningsretlige kompetencer
  • God forvaltningskultur og skik
  • Fokus på tidlig indgriben, hvor der er risiko for, at samarbejdet mellem borger og administration er på vej til at bryde sammen og fokus på mæglingsfunktionen.

Økonomiudvalget anbefaler i første omgang, at borgerrådgiveren indgår i dialog med fagudvalgene og ikke kun udvalgsformændene.

Øverst: Lone Engly (borgerrådgiver). (Foto: Slagelse Kommune). RK/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.