Positiv udvikling på børne- og familieområdet

Artiklen er opdateret for 11 måneder siden.

Slagelse.News – »Siden forløbets (Task Force, red.) afslutning har vi arbejdet målrettet med at implementere de tiltag, som Task Forcen anbefalede, og det ser vi nu effekten af,« lyder det fra chefen for Børn og Unge i Slagelse Kommune.

En målrettet indsats fra medarbejdere og ledere på børne- og ungeområdet i Slagelse Kommune har forbedret kommunens indsats over for børn og familier, som har brug for særlig hjælp og støtte. Udviklingen har resulteret i hurtigere og bedre sagsbehandling, færre klager og et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Task Force-forløbet har skabt en faglig retning

Børne- og ungeområdet i Slagelse Kommune har i flere år været udfordret af manglende lovmedholdelighed, mange klager fra borgere og stor udskiftning i medarbejderstaben.

På den baggrund søgte Slagelse Kommune i 2019 om at komme med i et toårigt Task Force-forløb, som udbydes og tilrettelægges i samarbejde mellem Social- og Boligstyrelsen og Ankestyrelsen. Forløbet startede i foråret 2020 og blev afsluttet i 2022.

Task Force-forløbet har skabt en faglig retning og et solidt fundament at arbejdere videre fra. Det vurderer Rikke Kvistgaard Laursen, der er chef for Børn og Unge i Slagelse Kommune.

»Siden forløbets afslutning har vi arbejdet målrettet med at implementere de tiltag, som Task Forcen anbefalede, og det ser vi nu effekten af. Vi har nogle fagligt dygtige og engagerede medarbejdere og ledere på området, og det er en stor tilfredsstillelse for dem, når samarbejdet med borgere og samarbejdspartnere fungerer godt, og vi i højere grad lykkes med at overholde de krav, som lovgivningen stiller til sagsbehandlingen,« fortæller Rikke Kvistgaard Laursen.

Udviklingen på området glæder Sofie Janning (S), der er formand for Socialudvalget i Slagelse Kommune.

»Jeg er enormt glad for den positive udvikling, vi ser på børne- og ungeområdet. Det har været et udfordret område i flere år, så vores børn og unge nu kan få hurtigere og bedre hjælp, det er rigtig godt. Nu skal vi sørge for at blive ved med at udvikle området og ikke hvile på laurbærrene,« siger hun.

Færre skift i rådgiver og tættere dialog

Rikke Kvistgaard Laursen tiltrådte som chef for Børn og Unge i Slagelse Kommune i sommeren 2022, hvor hun kom fra en stilling i netop Social- og Boligstyrelsen. Her arbejdede hun blandt andet som projektleder på Task Forcen på børne- og ungeområdet og varetog faktisk det igangsatte forløb i Slagelse Kommune. Derfor har hun været med til at pege på de anbefalinger, som hun nu understøtter implementeringen af efter sin tiltrædelse i Slagelse Kommune.

Generelt var formålet med Task Force-forløbet at styrke fagligheden og den ledelsesmæssige styring af børne- og ungeområdet samt sikre en ensartet sagsbehandling af høj kvalitet.

Det har ført til, at mængden af uafklarede sager, hvor borgere venter på at få hjælp, er nedbragt markant. Derudover er antallet af klager vedrørende børne- og ungeområdet til borgerrådgivningen faldet fra 106 i 2020 til 73 i 2022.

Den positive udvikling kan hænge sammen med en omorganisering i myndighedsafdelingen, som har betydet, at borgerne som udgangspunkt har den samme rådgiver gennem hele forløbet. Tidligere var der mange skift i rådgiver, hvilket gjorde at borgerne oplevede at skulle fortælle deres historie flere gange, og at den opbyggede relation til rådgiver blev brudt.

»Én klage er én klage for meget, men vi har et stort fokus på at blive bedre til at sætte os i borgernes sted og skabe en tættere dialog. Det betyder for borgerne, at problemerne ikke når at vokse sig store, fordi vi kommer hurtigere ind med hjælpen, men faktisk kommer vi også hurtigere ud igen, fordi vi er blevet bedre til at tage problemerne i opløbet,« vurderer Rikke Kvistgaard Laursen.

De målrettede indsatser og tættere opfølgning har desuden nedbragt det økonomiske merforbrug på området markant. Børn- og Ungechefen understreger dog, at forbedringerne ikke betyder, at alle udfordringer er løst.

»Vi er på ingen måde i mål, og der er fortsat områder i sagsbehandlingen, hvor vi skal dygtiggøre os og være endnu bedre til at inddrage barnet og familien samt vores samarbejdspartnere, så der sikres sammenhæng i vores indsatser,« understreger Rikke Kvistgaard Laursen.

Udviklingen giver en grøn smiley fra Arbejdstilsynet

En positiv udvikling er der også registreret i Afdelingen for Børn og Familie, hvor arbejdsmiljøet er forbedret. Afdelingen har tidligere fået påbud fra Arbejdstilsynet, men det er nu vendt til en grøn smiley, hvilket betyder, at afdelingen ikke længere har noget udestående med Arbejdstilsynet.

Afdelingens forbedrede omdømme og øgede trivsel blandt medarbejderne har betydet, at det er blevet nemmere at rekruttere nye medarbejdere. Afdelingen oplever således for første gang i flere år stabilitet i medarbejder- og ledergruppen, hvilket har været en forudsætning for de resultater, der aktuelt ses på området.

»Det er essentielt, at vi har fået vendt udviklingen. For at lykkes med at fastholde viden og kompetencer i afdelingen, er det afgørende, at vi er en attraktiv arbejdsplads, hvor man både har lyst til at søge til og ikke mindst blive,« siger Rikke Kvistgaard Laursen.

På baggrund af forbedringerne på Børne- og Ungeområdet har flere kommuner henvendt sig til Slagelse Kommune for inspiration.

Læs også: Mangelfuld ledelse i Børn og Unge (2020).

Indsatsen for det gode arbejdsmiljø har båret frugt

Den positive udvikling glæder også byrådsmedlem Christopher Trung (K), der er kendt for at være særligt engageret i udsatte borgere, og som er medlem af Socialudvalget.

»Vi er utrolig glade og stolte over, at afdelingen har modtaget denne anerkendelse fra Arbejdstilsynet. Det viser, at den kontinuerlige indsats for at skabe et godt arbejdsmiljø har båret frugt, og at arbejdsvilkårene på arbejdspladsen er forsvarlige,« lyder det fra Christopher Trung i en udtalelse til Slagelse Media.

Arbejdstilsynet, der var på besøg i afdelingen den 6. december 2022, kunne ikke konstatere nogen overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, hvilket blev meddelt allerede dagen efter besøget. Den grønne smiley er en anerkendelse af ledelsens og afdelingens indsats for at sikre et sundt og velfungerende arbejdsmiljø.

»At løfte og ændre på kulturen er et langt og sejt træk, og vi følger med fra sidelinjen af. Afdelingen skal naturligvis fortsætte det gode arbejde med at ændre på kulturen, styrke trivsel og generelt forbedre arbejdsmiljøet. Jeg er ikke i tvivl om, at arbejdsmiljøet også smitter af på arbejdsopgaverne, og dermed også på sagsbehandlingen,« forklarer Christopher Trung, der understreger, at Slagelse Kommune skal være et godt sted at være.

Øverst: Børn og Unge i Torvegade. (Foto: Slagelse Media). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.