Flere borgere henvender sig til krisecentre

Artiklen er opdateret for 12 måneder siden.

Slagelse.News – Konservativt byrådsmedlem vil se nærmere på udviklingen bag det øgede antal kvinder, som søger hjælp i forbindelse med familie- eller partnerrelateret vold eller trusler om vold. Der er også fokus på mænd, som har brug for hjælp.

Et samlet Socialudvalg har på deres udvalgsmøde sagt ja til en videre politisk drøftelse i efteråret vedrørende bekæmpelse af partner- og familierelateret vold i Slagelse Kommune. Det skriver byrådsmedlem Christopher Trung fra Det Konservative Folkeparti i en meddelelse.

47 kvinder og 30 børn fra Slagelse Kommune

Slagelse Kommune har blandt andet arbejdsgange, som beskriver, at kommunen så hurtigt som muligt kontakter borger og krisecenter for at få lavet en plan om fælles indsats, når en borger fra Slagelse Kommune får ophold på krisecenteret.

Sagsbehandleren følger under opholdet løbende op og er i dialog med borgeren og krisecentret for at understøtte, at borgeren kan vende tilbage til en så tryg tilværelse som muligt, så hurtigt som muligt.

I 2022 har 47 kvinder fra Slagelse Kommune og 30 børn haft ophold på forskellige krisecentre rundt om i landet. Antallet af kvinder fra Slagelse Kommune med behov for ophold er steget fra 33 i 2021 til 47 i 2022. Antallet af børn er faldet fra 35 til 30.

Hjælp til borgere udsat for vold i hjemmet

Stigningen i antallet af kvinder er den primære årsag til, at kommunens udgifter til krisecentre stiger. Årsagen, til at det alene er kvinder, er, fordi der står i loven, at det kun er kvinder, der er blevet udsat for familie- eller partnerrelateret vold eller trusler om vold, som kommunen er forpligtet til at hjælpe.

Enhver kommunalbestyrelse er efter servicelovens § 109 forpligtet til at tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie eller samlivsforhold. Kvinderne kan have deres børn med under opholdet. (Kilde: Servicelovens §109).

Stigningen i antallet af borgere på krisecentre bekymrer byrådsmedlem Christopher Trung fra Det Konservative Folkeparti:

»Jeg ser frem til sammen med resten af udvalget at dykke ned i det her område, også for at se på, hvordan vi kan understøtte vores moralske ansvar for at hjælpe alle, der måtte blive udsat for familie- eller partnerrelateret vold,« siger han, inden han fortsætter:

»Personligt har jeg spurgt ind til, om vi kan gøre mere for også at hjælpe mænd, der bliver udsat for familie- eller partnerrelateret vold. Og noget tyder på, at det kan vi, uden det nødvendigvis vil koste mere. Så det vil jeg dykke ned i.«

Kommunens udgifter er siden 2019 steget fra netto 3,3 millioner kroner årligt til 4,8 millioner kroner i 2022. I budgetårene 2024-2026 er der afsat 4,5 millioner kroner til området. Området er under servicerammen, hvorfor det medtages i administrationens prioriteringskatalog. (Kilde: Dagsorden i Socialudvalget).

Øverst: Byrådsmedlem Christopher Trung fra Det Konservative Folkeparti. (Foto: Privatfoto). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.