Opsiger aftaler på gadelys i Slagelse

Artiklen er opdateret for 5 måneder siden.

Slagelse.News – Envafors (tidligere SK Forsyning) må ikke videresælge el og må ikke udføre serviceopgaver for private kunder i konkurrence med private leverandører. Derfor opsiges 62 kontrakter, der sikrer lys i cirka 850 private gadelamper i Slagelse Kommune.

62 fællesveje i Slagelse Kommune kan se frem til at modtage et brev fra Envafors’ gadelys-afdeling en af de kommende dage om, at de servicekontrakter, de har indgået med forsyningsselskabet, opsiges. Det skriver Envafors (tidligere SK Forsyning) i en pressemeddelelse.

Retter ind efter gældende regler

Opsigelsen af serviceaftaler på gadelys skyldes, at Envafors, som et offentligt ejet selskab, er underlagt en række nettilslutningsbestemmelser, der gør, at det ikke må videresælge el og ikke må udføre serviceopgaver for private kunder i konkurrence med private leverandører. De 62 kontrakter sikrer lys i cirka 850 private gadelamper i Slagelse Kommune.

»Vi er ærgerlige over, at reglerne er sådan, at vi nu må bringe vores hidtidige konstruktive og positive samarbejde med de private fællesveje til ophør. Men en regel er en regel, og den retter vi ind efter,« siger elchef Peder Hansen hos Envafors.

Får egen måler og eget tændskab

For de private fællesveje, der repræsenteres af grundejerforeninger og vejlaug med mere, betyder opsigelsen, at der skal findes nye leverandører af service til deres gadelysanlæg. Herudover skal der i en række tilfælde ændres i installationerne, så det enkelte vejlaug får egen måler og eget tændskab til styring af gadebelysningen.

Brevet til vejlaugene for de private fællesveje med opsigelserne er afsendt af Envafors den 15. februar 2024. Opsigelsen har et varsel, der sikrer lys i lamperne frem til 2. september 2024. Fristen sikrer, at de berørte vejlaug har tid til at indgå nye aftaler om serviceringen af gadelamperne, så de kan få indrettet deres installationer til den fremtidige løsning.

Envafors’ afdeling for gadelys i Slagelse Kommune står naturligvis fortsat til rådighed for vejlaugene i overgangsfasen, understreger Peder Hansen:

»Det være sig med råd og vejledning – men ikke når det gælder valget af fremtidig serviceleverandør, da vi som offentligt ejet selskab ikke må blande os i dette.«

Øverst: Gadelamper på Slotsalleen i Slagelse By. Disse gadelamper er ikke blandt dem, hvor serviceaftalen opsiges. (Foto: Envafors). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/wvvb