Ny socialchef for Handicap og Psykiatri

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 år siden.

Slagelse.News – Lone Berner Wolff bliver ny socialchef i Slagelse Kommune til august, hvor hun får ansvaret for Center for Handicap og Psykiatri. Hun har tidligere været ansat i Statsforvaltningen, Næstved Kommune og Københavns Kommune.

Slagelse Kommune byder velkommen til Lone Berner Wolff som socialchef fra den 1. august 2022. Lone Berner Wolff er 49 år og kommer fra en kontorchefstilling i Københavns Kommunes Socialforvaltning. Hun får ansvaret for Center for Handicap og Psykiatri samt betjeningen af Socialudvalget. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Kommer fra Næstved og Københavns kommuner

»Vi får en chef, der har indgående kendskab til det sociale område og har mange års erfaring med at arbejde i politisk styrede organisationer. Lone har arbejdet i krydsfeltet mellem faglige udfordringer og styringsmæssige behov. Lone har god indsigt i betydningen af inddragelse af borger, organisationer og medarbejdere, når der er behov for udvikling og forandringer. Lone har fokus på vigtigheden af et tværkommunalt samarbejde, for at sikre at arbejdet med områdets borgere lykkes,« siger konstitueret kommunaldirektør Vini Lindhardt og fortsætter:

»Som i andre kommuner er det specialiserede voksen område stærkt udfordret i forhold til stigende behov hos borgerne og nye typer af behov. Jeg er sikker på, at Lone sammen med vores dygtige medarbejdere og ledere i centeret og dets virksomheder kan medvirke til at sikre driften og den nødvendige udvikling af området i de kommende år.«

Lone Berner Wolff er cand.jur. og har været ansat i Statsforvaltningen, Næstved Kommune og Københavns Kommune og har i alle ansættelser beskæftiget sig med socialområdet.

Vini Lindhardt går gå på pension i august måned

Konstitueret kommunaldirektør Vini Lindhardt går gå på pension og har sidste arbejdsdag den 11. august 2022. Hendes opgaver som social- og projektchef er fordelt på kommunens øvrige chefer, primært børne- og familiechefen samt den kommende socialchef Lone Berner Wolff.

Læs også: Tidligere børn- og ungedirektør går på pension.

Øverst: Socialchef Lone Berner Wolff. (Foto: Slagelse Kommune). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.