NK-Forsyning og SK Forsyning indleder samarbejde

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Slagelse.News – Borgmestrene i Slagelse og Næstved lægger vægt på, at de to byråd fortsat opretholder fuld og selvstændig indflydelse og ejerskab til egne driftsselskaber indenfor el, vand, spildevand og varme.

NK-Forsyning i Næstved og SK Forsyning i Slagelse indleder tæt samarbejde – og går fremtiden styrket i møde. Det oplyser Slagelse Kommune i en pressemeddelelse.

Skal fastholde og udvikle organisationernes kompetencer

Et stærkt samarbejde imellem Næstved og Slagelse sikrer langtidsholdbar effektivitet og kvalitet i forsyningen.

Byrådene i Næstved og Slagelse har netop godkendt, at de to kommunalt ejede forsyningsselskaber NK-Forsyning og SK Forsyning kan samle deres personale i et nyt fælles serviceselskab.

Tiltaget har sit udspring i ejernes og bestyrelsernes ønske om at kunne fastholde og udvikle organisationernes kompetencer samtidig med, at de statslige krav om effektiviseringer imødekommes.

En forberedelse over 1½ år i bestyrelserne for de to koncerner har skabt grundlaget for beslutningen. I bestyrelserne har såvel politiske repræsentanter som medarbejder- og forbrugerrepræsentanter anbefalet etableringen af serviceselskabet.

Samarbejde indenfor økonomi, kundecenter og koncernservice

I første omgang etableres der fælles opgaveløsning indenfor økonomi-, kundecenter- og koncernserviceområderne. På sigt vil det være naturligt at se på, om de andre driftsområder i de to koncerner også kan have glæde af fælles opgaveløsning.

Fællesskabet retter sig imod selve opgaveløsningen og ikke beslutninger om, hvilke opgaver, der skal løses. På den måde bevarer de to ejerkommuner den fulde kontrol over, hvad der skal prioriteres inden for egen kommunegrænse.

»Det giver os nogle åbenlyse muligheder for at udnytte både viden, kompetencer og ressourcer effektivt og rationelt i det nye fællesskab,« betoner administrerende direktør Steen Lindhardt fra NK-Forsyning.

»Forsyningsbranchen er entydigt på vej mod større enheder, og nu er vi heldigvis med på toget – ovenikøbet så vi selv kan være med til at sætte dagsordenen,« tilføjer administrerende direktør Henrik Birch fra SK Forsyning.

Byråd opretholder selvstændig indflydelse på driftsselskaber

»Det er en meget vigtig og fremsynet beslutning byrådene har truffet,« udtaler Næstveds borgmester Carsten Rasmussen (S).

»Vi har med vores beslutning sikret, at vores kommunale forsyninger – så langt vi kan bidrage – er fremtidssikrede, når det kommer til kvalitet og effektivitet,« tilføjer borgmester John Dyrby (S) fra Slagelse.

Begge borgmestre lægger vægt på, at de to byråd fortsat opretholder fuld og selvstændig indflydelse og ejerskab til egne driftsselskaber indenfor el, vand, spildevand og varme med mere.

Borgmestrene påpeger også, at ønsket om at sikre arbejdspladser på Sydvestsjælland i eget selskab samtidigt med, at der kan leveres på de statslige effektiviseringskrav og sikres høj kvalitet i forsyningsløsningerne, har været helt afgørende for den beslutning, der er truffet.

Øverst: SK Forsyning i Slagelse Nordby. (Foto: Slagelse Media). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.