Aflastningstilbud giver frirum til borgere med demens

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Slagelse.News – Slagelse Kommune har igangsat et 3-årigt projekt, som har fokus på at skabe fleksible aflastningstilbud til glæde for borgere med demens og deres pårørende.

Et nyt projekt har fokus på at skabe fleksible aflastningstilbud, som skal være til glæde for borgere med demens og deres pårørende. Det oplyser Slagelse Kommune i en pressemeddelelse.

Tilbuddet skal også give de pårørende et pusterum

Når demens bliver en del af hverdagen, får det stor betydning for både borgeren og den pårørende.

Derfor har Slagelse Kommune igangsat et 3-årigt projekt i samarbejde med DGI og Alzheimerforeningen, som har fokus på fleksible aflastningstilbud til glæde for borgere med demens og deres pårørende.

Et aktivt liv for borgere med demens og deres pårørende er et 3-årigt projekt i samarbejde med DGI og Alzheimerforeningen. Der er ydet tilskud til projektet via satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen, og det løber frem til november 2023.

Tilbuddene skal give de pårørende et pusterum og mulighed for at tage vare på sig selv, samtidig med at de ved, at deres kære med demens laver aktiviteter, som giver mening for dem.

Fokus på bedre og mere fleksibel aflastning i eget hjem

Både borgere med demens og deres pårørende har brug for at have et aktivt liv. Det skal tre nye tilbud i Slagelse Kommune være med til at understøtte som en del af projekt “Et aktivt liv for borgere med demens og deres pårørende”.

Det betyder blandt andet, at Aktivitetshuset “Pusterummet” i Korsør har udvidet sin åbningstid, hvor lige nu fire yngre borgere mødes en gang ugentligt med mulighed for at snakke og deltage i fælles samvær.

Derudover er der fokus på bedre og mere fleksibel aflastning i eget hjem, så borgere og deres pårørende i større grad kan få aflastning ud fra deres individuelle behov.

På nuværende tidspunkt får 10-15 borgere og deres pårørende individuel aflastning af medarbejdere fra hjemmeplejen og frivillige.

Støtter op om livskvaliteten hos borgere med demens

»Aktiviteterne til aflastningsbesøg i hjemmet eller på daghjem kan for eksempel være gåture, sang eller hygge med kæledyr. Det er helt individuelt, hvilke aktiviteter man laver ved et aflastningsbesøg. Det afhænger af, hvem man er, og hvad man godt kunne tænke sig,« siger Vibeke Stubbings, der er projektkoordinator i Slagelse Kommune, og fortsætter:

»Målet er at støtte op om den pårørendes mulighed for at leve et aktivt liv med egne interesser, samtidig med at der støttes op om livskvaliteten hos borgere med demens.«

Som en del af projektet er pårørendegrupper også igangsat, hvor primært ægtefæller til borgere med demens mødes. Desuden får medarbejdere i hjemmeplejen undervisning i både grundlæggende temaer inden for demens samt inspiration til, hvad den gode aflastning er.

Familie og pårørende overtager typisk flere gøremål

»Både borgere med demens og deres pårørende kan have behov for aflastning. Familie og pårørende overtager som regel flere og flere gøremål for at få hverdagen til at fungere, i takt med at sygdommen udvikler sig,« siger Ali Yavuz (S), der er formand for Forebyggelses- og Seniorudvalget, og fortsætter:

»Derfor er der brug for at de pårørende kan få et trygt frirum, mens borgeren med demens laver meningsfulde aktiviteter. Vi er i Forebyggelses- og Seniorudvalget rigtig glade for, at mulighederne for aflastning styrkes gennem projektet, og vi glæder os til at følge indsatserne.«

Øverst: Pressefoto. (Foto: Slagelse Kommune). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.