Rejsen fra grøn fornuft til borgmesterkæder i Slagelse

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Hvad skriver TV ØST, Altinget og Pio samt Slagelse News om Socialdemokratiets John Dyrby Paulsen, Venstres Stén Knuth og Liberal Alliances Villum Christensen. Og hvad er Grøn Fornuft-udvalget, og hvilken rolle spillede EUE ApS alle vegne?

Der er mange navne på spil i den komplekse sag i Slagelse Kommune, som måske ikke er så kompleks alligevel. Vi starter med tre artikler fra Slagelse News, TV ØST og Altinget samt en lille fra Pio.

Vi gennemgår Grøn Fornuft-udvalget og matchfunding sidst i denne artikel.

Oversigt over relevante artikler og kilder:

 

[d12-plain]Tips: Du kan springe de fire afsnit med sammenfatningerne af avisartikler over og gå direkte til afsnittet om Grøn Fornuft-udvalget. Klik her for at springe over.[/d12-plain]

Vores artikel om turen med kupforsøg og kammerateri

Artiklen tager afsæt i sognerådspolitik og kommer ind på konfliktens direkte sammenhæng med brintbus-sagen (JIVE) og det angivelige kupforsøg mod daværende borgmester Stén Knuth (V), som John Dyrby Paulsen (S) og især Villum Christensen (LA) angiveligt havde en eller anden rolle i.

Troels Christensens nabogrund

Derefter kommer artiklen ind på sagen om det tidligere byrådsmedlem Troels Christensen (LA), som er Villum Christensens tvillingebror. Troels Christensen ønskede at købe sin nabogrund i Svenstrup ved Korsør af Slagelse Kommune.

DF: fylder hinandens lommer

»De er jo kun ude på at fylde hinandens lommer. Det er kammerateri og nepotisme, og derfor skal sagen frem i lyset,« sagde Henrik Brodersen (DF) om den sag, og det fik John Dyrby Paulsen (S) op ad stolen:

»På og i forlængelse af byrådsmødet i januar 2018 har vi fra dels Henrik Brodersen og dels Knud Vincents måtte se os alle udsat for heftige og vedholdende urimelige beskyldninger om “nepotisme”, “kammerateri” og “de putter penge i hinandens lommer”, … « skrev John Dyrby Paulsen i en e-mail til V, DF og RV.

»På den baggrund anser vi samarbejdsaftalen for ophørt, … « afsluttede John Dyrby Paulsen sin e-mail.

Blå blok mister formandsposter 

Blå blok (V, DF og RV) mistede herefter alle sine formandsposter i udvalgene, og nu truer Venstres gruppeformand, Knud Vincents, med at klage til Ankestyrelsen.

Læs videre: Det startede med et kupforsøg og fortsatte med en grund.

TV ØST om magtmisbrug, matchfunding og Grøn Fornuft

Artiklen starter med at omtale Troels Christensen (LA) og hans nabogrund, og TV ØST citerer i den forbindelse Henrik Brodersen (DF): »Det her fortæller mig, at der er noget, som skal betales tilbage.«

Herefter skriver TV ØST: “Slagelse Kommune var ikke langt fra at skulle trække lod om, hvem der skulle være ny borgmester. For uenighederne og gammelt nag er gennemtrængende. Og årsagen? Ja, den skal for det første findes i 10 brintbusser (JIVE-sagen, red.).”

»Faktisk tror jeg, at nøglen til at forstå den anspændte situation i Slagelse Kommune skal findes i JIVE-sagen,« har Stén Knuth (V) udtalt til Sjællandske.

EUE, Drachmann-Sunne og LA

TV ØST kommer efterfølgende ind på, at det hele begyndte den 15. november 2015, hvor Slagelse Erhvervscenter A/S og EUE ApS indgik en konsulentaftale om brintbus-projektet i EnergiPark Korsør.

“Projektet blev styret af konsulentfirmaet EUE med forretningsmanden David Drachmann-Sunne i spidsen. Et tidligere medlem af Liberal Alliance, som i dag er gået konkurs med sit firma. Og en person, som flere medier beskriver som en personlig bekendt af Villum Christensen,” skriver TV ØST.

EUE fik tilsagn på 17,3 kroner fra EU den 6. september 2016, hvis firmaet selv kunne skaffe 47 millioner kroner via såkaldt ‘matchfunding’.

LA: EUE skal udføre projektet

“Lige før et erhverv-, plan- og miljøudvalgsmøde den 3. oktober 2016, blandede Villum Christensen, der var formand for udvalget, sig angiveligt lige lovlig meget i, hvordan teksten til dagsordenen skulle udformes. Det skulle nemlig helst fremgå, at det var EUE, der skulle udføre projektet.”

Det fik Kommunernes Landsforening (KL) til at konkludere, at det kan “give anledning til tvivl om, hvorvidt udvalgsformanden (Villum Christensen, red.) handlede inden for rammerne af en udvalgsformands beføjelser, som disse er fastsat i styrelseslovens § 22”.

»Det er til at dø af grin af,« og: »Det giver jeg ikke en hylende fis for,« var Villum Christensens (LA) reaktion.

Drachmann-Sunnes lydfil

Det fremgår endvidere af KL’s rapport, at EUE har tegnet “et urealistisk positivt billede af mulighederne for at opnå den nødvendige matchfunding, så Slagelse Kommune kunne blive i brintbus-projektet”.

Artiklen kommer herefter ind på den lydfil, som er optaget af David Drachmann-Sunne fra EUE ApS. Kommunens projektleder i JIVE-/brintbus-projektet, Iben Brinklan, sender nemlig en e-mail til John Dyrby Paulsen (S) og Villum Christensen den 25. marts 2017, hvor hun blandt andet skriver: »Heldigvis er vi meget få, som kender til optagelsen. Ud over Villum og jeg, tror jeg kun, at det er Thomas Vesth, som har hørt den.«

Thomas Vesth var med i Slagelse Kommunes særlige udvalg ‘Grøn Fornuft’, som blandt andet kom med ideen til EnergiPark Korsør med de ti brintbusser.

Lydfilen fører til kupforsøg

Thomas Vesth sendte en række dokumenter til KL med titlerne: Løgnen, Manipulationen og Passiviteten. Han har tidligere været opstillet for LA, hvor han også har været bestyrelsesmedlem, men han var nu gået over til Nye Borgerlige.

“Lydfilen bliver startskuddet for et kupforsøg eller drejebog, som det også bliver kaldt. Eller kort fortalt: En projektleder, der forsøger at få to direktører til at kvitte jobbet. Måske, måske ikke med hjælp fra to politikere,” skriver TV ØST.

Altinget skriver om vejen fra kupforsøg til borgmesterkæde

Det er vanskeligt at sammenfatte en så lang og detaljeret artikel, men det virker, som den røde tråd igennem forløbet er folk, der har eller har haft tilknytning til Liberal Alliance (LA) i Slagelse.

Kapitel 1-2: Projektet opstår

Altinget skriver i begyndelsen af artiklen: “Altinget har talt med et stort antal kilder med kendskab til forløbet i Slagelse Kommune. Vi har gennemtrawlet aktindsigter og nærstuderet KL’s granskninger af sagen i et forsøg på at forstå, hvad der skete, og hvorfor.

Der er stadig dele, som henstår i uvished, men alt i alt tegner der sig en fortælling om nogle politikere og embedsmænd, der gik helt til stregen – og nogle gange over – i deres iver efter at få ret og magt.”

Det var Liberal Alliance, der med spidskandidat og folketingsmedlem Villum Christensen i front, som leverede de afgørende mandater, så Stén Knuth (V) kunne blive borgmester i 2013.

Villum Christensen fik herefter sat flere bevillinger til brintbus-projektet (JIVE) til afstemning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, hvor han selv var formand. Men i slutningen af 2016 begyndte samarbejdet mellem David Drachmann-Sunne/EUE og Slagelse Kommune at slå de første sprækker. De voksede senere til en kløft mellem Villum Christensen og borgmester Stén Knuth.

Kapitel 3: Spliden begynder

Kapitel 3 i artiklen, der hedder “John Dyrby Paulsen og båthornet”, og kapilet 4, der hedder “Borgmesteren lyver og manipulerer”, gennemgår sagsforløbet ganske detaljeret. Du kan selv læse artiklen her.

Kapitel 3 slutter med at nævne, hvordan Villum Christensen (LA) blev mere og mere utilfreds med, at Stén Knuth (V) “ikke bare satte forvaltningen på plads og lod hans bekendte i EUE løse opgaven, sådan som det var blevet kutyme”.

Og “… på trods af de to politikeres ideologiske fællestræk og enighed om opbakningen til brintsatsningen, stod de nu med fødderne plantet på hver deres tektoniske plade og trak længere og længere væk fra hinanden. Og bedre blev det ikke, da kommunens programleder for brintprojektet, en jurist ved navn Iben Brinkland, nu indledte sin egen personlige vendetta mod forvaltningens øverste ledelse.”

Kapitel 4: Kupforsøget

Kupforsøget eller drejebogen bliver omtalt i kapitel 4, og der henvises til en artikel i Sjællandske: “Påstand: Kommunaldirektør manipulerer med politikerne”, hvor “en tidligere lokalformand for Liberal Alliance i Slagelse ved navn Thomas Vesth [rettede] et frontalangreb mod kommunaldirektør Jane Wiis”.

»Borgmesteren lyver og manipulerer. Det skader demokratiet,« slog Villum Christensen (LA) efterfølgende fast.

Kapitel 6: Det elendige valg

Kapitel 6 om byrådsvalget i 2017 slutter med: “Liberal Alliance med brødrene Villum og Troels Christensen i spidsen fik et elendigt valg. Troels Christensen mistede sin plads i byrådet, og Villum Christensen bevarede kun pladsen takket være et valgforbund med Nye Borgerlige – der i øvrigt havde deres gamle bekendte Thomas Vesth som spidskandidat og juristen Iben Brinkland som medhjælper.”

Kapitel 7: Byttehandlen

Og i kapitel 7 skriver Altinget: “Spørgsmålene og mistankerne hobede sig op. Den mudrede formulering rejste tvivl om, hvorvidt de to politikere rent faktisk havde tænkt sig at deles om borgmesterposten.”

Artiklen rejser derpå spørgsmålet: “For hvad var byttehandlen egentlig her? Havde Villum Christensen indgået en alliance med John Dyrby Paulsen om at lade fortiden ligge og ikke grave mere rundt i hans meget nære samarbejde med David Drachmann-Sunne? Eller havde de to slet og ret en fælles interesse i at dække over deres roller i forbindelse med forårets angreb på de to direktører og Stén Knuth?”

Kapitel 8: Den nye pagt

Næstsidste afsnit i kapitel 8 lyder: “Dyrbys magt bygger på en pagt med Villum Christensen, der aldrig har tøvet med at skifte hold, når det kunne betale sig. Og de to politikere med en fælles fortid i Folketinget har slået så hårdt til deres lokale modstandere, at de hurtigt kan komme til at mangle venner, hvis de snubler eller bliver fældet af deres egen fortid.”

Artiklens svaghed er, at man skal være påpasselig med at overfortolke kontaktflader og bekendtskaber mellem mennesker. Det gælder især i en relativ lille kommune.

Den socialdemokratiske netavis Pio skriver ikke meget

Det er lidt forunderligt, at Netavisen Pio ikke rigtigt har berørt forløbet, udover denne bemærkning:

“Samarbejdsaftalen var i sig selv en bedrift oven på et tumultarisk forløb efter efterårets kommunalvalg, hvor det endte med en bemærkelsesværdig aftale mellem Socialdemokratiets John Dyrby Paulsen og Liberal Alliances Villum Christensen, som kunne samles i en konstituerende aftale, hvor de enedes om at dele borgmesterposten imellem sig i valgperioden, med to år til hver – startende med John Dyrby Paulsen i borgmesterstolen.”


Hvad lavede Grøn Fornuft-udvalget og EUE ApS i kommunen?

Grøn Fornuft-udvalget og Thomas Vesth nævnes sporadisk; og TV ØST skriver kort, at Thomas Vesth var en del af udvalget Grøn Fornuft i Slagelse Kommune, samt at han var opstillet for Nye Borgerlige i Slagelse. Men at han ved valget i 2013 var opstillet for Liberal Alliance, hvor han også har været lokalformand.

Vesth og Drachmann-Sunne

Ifølge kommunens hjemmeside var Thomas Vesth politisk udpeget i Grøn Fornuft-udvalget. Derudover var David Drachmann-Sunne, direktør for Energy Universe Europe (EUE), medlem af udvalget. Han har i øvrigt også haft en eller flere tillidsposter i Liberal Alliance i Slagelse. De var udpeget til at komme med ideer til nye indsatser indenfor energi, klima og miljø.

Der er udarbejdet et kommissorium for Grøn Fornuft, hvor der står: “I konstitueringsaftalen mellem Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, indgået den 29. november 2013 er det besluttet at nedsætte Agenda ‘Grøn Fornuft’ som et § 17, stk. 4 udvalg med Thomas Vesth som formand.”

LA, EPM og Grøn Fornuft

Desuden står der, at Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget (EPM) udpeger cirka 9-11 personer til Grøn Fornuft, og formanden udpeges tillige af Erhvervs- Plan- og Miljøudvalget. Formanden for Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget var i øvrigt Villum Christensen (LA).

Thomas Vesth var mødeleder ved det første udvalgsmøde, men ved det næste blev det besluttet, at formandskabet skulle varetages af Thomas Vesth og Arne Juul (adm. direktør, Slagelse Boligselskab).

På udvalgsmødet den 8. oktober 2015 blev der orienteret om, at kommunen og erhvervscentret i samarbejde med EUE ApS havde afholdt en energikonference i Korsør den 14. og 15. september 2015.

Det fremgår endvidere af referatet, at “David Drachmann-Sunne (udvalgsmedlem og direktør for EUE ApS, red.) vil kort orientere/evaluere på konferencen, og der vil være mulighed for at drøfte, hvordan outputtet fra konferencen kan bruges i arbejdet i Grøn Fornuft-udvalget.”

Herefter indgik Slagelse Erhvervscenter A/S og EUE ApS en konsulentaftale om brintbus-projektet den 15. november 2015.

Uroen trænger sig på

Udvalget konstaterede på et møde den 2. februar 2016, at der havde været et debatindlæg i Sjællandske, hvori det blev antydet, at udvalgets arbejde havde relation til ét politisk parti. “Udvalget understreger, at udvalgets arbejde IKKE er politisk,” pointeres det i referatet.

På mødet i Grøn Fornuft den 5. april 2017 fremgår det, at “Thomas Vesth ønsker af politiske grunde ikke længere at deltage i Grøn Fornuft. Thomas Vesth deltog kun i pkt. 1.”

Bemærk, at et lydfilen, der er optaget af David Drachmann-Sunne, som var udvalgsmedlem og direktør for EUE ApS, blev optaget den 8. marts 2017, og at kommunens projektleder i brintbus-sagen, Iben Brinkland, sendte sin e-mail til John Dyrby Paulsen (S) og Villum Christensen (LA) den 25. marts 2017.

Mødet i Grøn Fornuft fortsætter uden Thomas Vesth, men David Drachmann-Sunne deltog i mødet, hvor det blev besluttet:

“Set i lyset af den politiske og administrative uafklarethed omkring fremdriften i EnergiPark Korsør/Energy Future blev punktet drøftet. Udvalget betragter sig som upolitisk tænketank, og ønsker at Slagelse Kommune løfter sig på energi-, klima og miljøspørgsmål. Det kan kun ske i samarbejde med kommunen og et politisk system som arbejder i samme retning.”

Hvem stod for matchfundingen, og hvem stoppede det?

»Da jeg opdager processen bliver standset af forvaltningen mod byrådsflertallet vælger jeg at anmelde dette ved at søge aktindsigt og sende det direkte til alle i byrådet,« forklarer Thomas Vesth (NB) på Facebook den 14. april 2018.

Vesth: Altinget forstår ikke

»Største fejl fra Altingets side er, at man ikke har forstået det med matchfundingen, der blev standset af kommunaldirektøren og direktøren trods politiske beslutninger om det modsatte,« fortsætter Thomas Vesth.

Denne beskyldning er Jakob Nielsen, chefredaktør for Altinget, ikke enig i, og derfor tager han til genmæle på Facebook:

»Det fremgår tydeligt af dokumenterne fra Slagelse Kommune, at EUE i den første del af projektet insisterede på at stå for hele processen selv – igen og igen blev det fremhævet, at EUE havde ekspertisen og de rigtige kontakter, så kommunen skulle holde sig lidt i baggrunden,« skriver Jakob Nielsen og fortsætter:

»Da forvaltningen på et tidspunkt skrev en indstilling, hvor der kunne inddrages andre samarbejdspartnere, gik Villum Christensen personligt ind og ændrede i indstillingen, sådan at det stod, at kun EUE kunne få opgaven (det blev senere kritiseret i KL-rapporten).«

Det blev også tydeligt i foråret 2017, at der ikke rigtigt skete noget, og derfor blev det kommunens opgave at søge matchfunding.

»… kommunaldirektøren gør det klart, at man ikke kan have et samarbejde, hvor EUE på den ene side modtager masser af penge fra kommunen, og på den anden side går til lokalaviserne og [kalder] kommunen for lallende amatører. Hun gør det også klart, at hun har svært ved […] realiteten i at finde matchfunding,« slår Jakob Nielsen fast.

EUE’s urealistiske billede

Nogenlunde samme konklusion fremgår af KL’s notat: Spørgsmål og svar til juridisk undersøgelse vedr. JIVE:

“KL-konsulenterne fastholder vurderingen, at EUE ApS i perioden 28. oktober 2016 – 31. december 2016, hvor EUE ApS havde opgaven med matchfunding, tegnede et urealistisk positivt billede af mulighederne for at opnå den nødvendige matchfunding, så Slagelse Kommune kunne være blevet i brintbus-projektet.”

“KL-konsulenterne vurderer fortsat, at forvaltningen i Slagelse Kommune bl.a. med møde med EUE den 8. marts 2017 (som blev optaget og lækket af EUE, red.), hvor forvaltningen forsøgte at afklare mulighederne for at arbejde med en udskudt og flerårig frist for fremskaffelse af matchfunding, har forsøgt at efterleve byrådets beslutninger.”

Dog står der også at “visse af sagerne i brintbusprojektet kunne have været mere klart og tydeligt beskrevet i forvaltningens sagsfremstilling. Dette kunne have bidraget til, at udfordringerne i forbindelse med matchfunding kunne have været tydeligere på et tidligere tidspunkt for såvel forvaltningen som politikere”.

Læs også: Nye Borgerlige (og Thomas Vesth) sikrer Liberal Alliance en plads i byråd.


Foto: CurvaBezier / iStock

Opdateret: 15. april 18

Opdateret: 5. maj 18 (døde links fjernet)

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.