Erhvervsformand: Vi har ikke brug for et jerntæppe om rådhuset

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

»Vi tror ikke, at det er fornuftigt at forskanse sig bag magtens porte og lukke alle andre ude. Vi har ikke brug for et jerntæppe om rådhuset,« sagde formanden for Slagelse Erhvervsråd på generalforsamlingen. Senere kom “Mogensen & Kristiansen” ind på Villum Christensen (LA).

Slagelse Erhvervsråd har lige afholdt generalforsamling i Slagelse Musikhus. Erhvervsrådet måtte flytte generalforsamlingen fra en anden adresse på grund af en overvældende interesse. De fleste opfatter generalforsamlinger som kedelige, men det var generalforsamlingen i musikhuset ikke.

Rød stue har sendt erhvervsrådet på udskiftningsbænken

»Vi er bekymret for, at erhvervsfolk med midler, der både kan og vil, opgiver ævred for investeringer her i kommunen. Kommunens dårlige ry sammenholdt med et erhvervscenter, der vender store dele af erhvervslivet ryggen, vil skade investeringslysten,« sagde formanden for Slagelse Erhvervsråd, advokat Helge Poulsen, i sin beretning.

»Vi fornemmer, at årsagen til, at rådet er havnet på udskiftningsbænken er, at rådet er slået i hartkorn med blå stue. Dette skyldes formentlig, at rådet ved adskillelige lejligheder har rost den tidligere borgmester og det tidligere flertal,« forklarede formanden senere i beretningen og fortsatte:

»Det er os magtpåliggende at slå fast med syvtommer søm, at rådet ikke har en politisk tilknytning til hverken blå eller rød stue. […] Når vi har rost Steen Knuth ved flere lejligheder, skyldes dette, at han og det tidligere flertal lyttede til de råd, som vi gav. Resultaterne er da heller ikke udeblevet,« pointerede erhvervsformanden.

Rød stue vil udpege lønnede bestyrelsesmedlemmer

Årsagen til erhvervsrådsformanden udmelding skyldes blandt andet, at der har været arbejdet på en ny model for erhvervsforeningerne i Slagelse Kommune. Modellen var enstemmigt godkendt i erhvervsrådets og erhvervscentrets bestyrelser. Og der var opbakning fra både “rød og blå stue” på rådhuset samt fra de øvrige erhvervsforeninger.

»Forslaget fra arbejdsgruppen gik ud på, at erhvervsservicen i det hele skulle flyttes ud af kommunalt regi og til et erhvervscenter, som skulle ledes af et stort repræsentantskab, hvor alle erhvervsinteresser ville være repræsenteret. Repræsentantskabet skulle vælge en bestyrelse, der så forestod den daglige overordnede ledelse. Erhvervsrådet skulle være en del af centret og dermed ophøre som selvstændig enhed,« forklarede formanden.

Sådan gik det ikke, for “rød stue” har besluttet, at næsten alle erhvervsrådets medlemmer af erhvervscentrets bestyrelse skal væk, og at erhvervsforeningernes repræsentation skal skæres ned til en tredjedel. Det nye flertal i byrådet ønsker selv at udpege medlemmer til erhvervscentrets bestyrelsen, der modsat tidligere skal lønnes.

Der er intet tjent ved at holde sig til rygklapperne

»Vi tror ikke, at det er fornuftigt at forskanse sig bag magtens porte og lukke alle andre ude. Vi har ikke brug for et jerntæppe om rådhuset,« slog formanden for Slagelse Erhvervsråd, advokat Helge Poulsen, fast og fortsatte:

»Der er intet tjent ved at lukke af for andres synspunkter, og kun holde sig til rygklapperne. «

»Jeg vil mene, at alle involverede bør vide, at den megen ufred skader kommunen. På den baggrund er det sørgeligt, at fokus stadig er på politikernes egne interesser og ikke på kommunens ve og vel,« uddybede formanden, der samtidig opfordrede flere til at melde sig ind i erhvervsrådet.

Uroen mellem byråd/erhvervscenter og erhvervsråd

I februar skrev byrådsmedlem og tidligere borgmester Stén Knuth et længere opslag på Facebook om Slagelse Erhvervscenter og Villum Christensen (LA):

»Venstre har loyalt arbejdet for det der blev aftalt i Erhvervscenterets bestyrelse. Én ny samlet indsats, som skulle være uden politisk indflydelse i bestyrelsen. Det har S og LA, som sidder i erhvervsbestyrelsen, været med at indstille overfor byrådet. Det ønsker S og LA så ikke mere!«

I det samme opslag skrev Stén Knuth endvidere:

»Iflg. økonomiudvalgsdagsorden skal vi nu have én politikerudpeget, og det skal være som næstformand? Jeg har spurgte borgmesteren direkte, på det såkaldte krisemøde i starten af februar, om den tænkte næstformand skulle have vederlag, og om det var tiltænkt Villum Christensen, LA.«

Læs også: Villum Christensen i centrum i ny konflikt i byrådet

Niels Jørgensen spørger John Dyrby
Slagelse Media

Niels Jørgensen, som er bestyrelsesmedlem i Slagelse Erhvervsråd, stillede i øvrigt et spørgsmål til borgmester John Dyrby Paulsen (S) ved det sidste byrådsmøde den 26. marts 2018:

»Jeg har lagt mærke til, at flertalsgruppen har besluttet, at erhvervsrepræsentanter i Korsør Havn og SK’s bestyrelse er udgået, og så er mit simple spørgsmål til flertalsgruppen: Hvad vil man gøre for at fremme samarbejdet mellem erhverv og byråd? Vil man fortsætte på den måde, eller har man nye tiltag?«

Hertil svarede borgmester John Dyrby Poulsen (S):

»Det er rigtigt, det er nogle andre, der udpeger erhvervsrepræsentanter denne her gang. Det er sådan set stadig erhvervsrepræsentanter. Måske nok i lidt bredere forstand og definition, end det tidligere har været. Derfor er det også meningen, at vi fremrettet også skal have erhvervsrepræsentanter, men det kan godt være, at det ikke er de samme erhvervsrepræsentanter eller foreninger, der udpeger, som tidligere har udpeget, men målet er da stadig, at der er erhvervsrepræsentanter i de forskellige bestyrelser.«

Mogensen & Kristiansen talte også om Villum Christensen

Generalforsamlingen sluttede af med et underholdende indslag af de politiske kommentatorer Peter Mogensen og Michael Kristiansen, som skulle sætte Slagelse og politik i al almindelighed under lup.

De kom blandt andet ind på, at Villum Christensen (LA) havde lovet i byrådsvalgkampen, at LA ikke ville pege på en rød borgmester. Det endte som bekendt med, at Villum Christensen pegede på John Dyrby Poulsen (S) mod, at han selv blev halv borgmester.

Mogensen & Kristiansen undrer sig højlydt over, hvilke aftaler der var indgået mellem Villum Christensen og John Dyrby. Desuden blev det nævnt, at John Dyrby ikke havde magtet at skabe den fornødne ro i kommunen og åbenbart heller ikke i erhvervsrådet.

Læs også: Rejsen fra grøn fornuft til borgmesterkæder i Slagelse


Grafik: bobaa22 / iStock

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.