Villum Christensen i centrum i ny konflikt i byrådet

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

1. viceborgmester i Slagelse, Villum Christensen (LA), er tilsyneladende havnet i centrum i en ny konflikt i sit byråd. Konflikten drejer sig om en næstformandspost og et honorar i erhvervsbestyrelsen.

I går skrev byrådsmedlem og tidligere borgmester Stén Knuth et længere opslag på Facebook, der starter lidt kryptisk, men senere bliver noget mere konkret:

“Venstre vil erhvervslivet. Det har vi eksekveret i min borgmesterperiode. Og der blev kvitteret fra erhvervslivet. Venstre har loyalt arbejdet for det der blev aftalt i Erhvervscenterets bestyrelse. Én ny samlet indsats, som skulle være uden politisk indflydelse i bestyrelsen. Det har S og LA, som sidder i erhvervsbestyrelsen, været med at indstille overfor byrådet. Det ønsker S og LA så ikke mere!”

Længere nede i opslaget kommer Stén Knuth ind på følgende:

“Venstres tilgang til mødet, som Sjællandske refererer til, var et kompromis. Hvis ikke udvalget kunne være enige om, at politikere ikke skulle være repræsenteret, så var kompromiset, at to – en fra hver side af det flertal som borgmesteren repræsenterer – skulle udpeges, men uden honorarer, så vi kan komme disse ‘kammerateri’-rygter til livs.”

Rød og blå blok uenige om erhvervsbestyrelsen

SN.dk skrev i fredags, at de ‘to fløje’ er enige om, at erhvervslivet selv skal besætte formandsposten i Slagelse Erhvervscenter, og at de næsten også er enige om bestyrelsens sammensætning.

Dog ønsker blå blok, at Slagelse Erhvervsråd skal have to repræsentanter i bestyrelsen, så bestyrelsen får otte medlemmer. Desuden skal der være en repræsentant fra Korsør Erhvervsforening, Skælskør Erhvervsforening og Business Slagelse samt en repræsentant fra de videregående uddannelsesinstitutioner, en repræsentant fra Visit Vestsjælland og et byrådsmedlem. Her peger blå blok på Knud Vincents (V).

Omvendt ønsker rød blok og Villum Christensen (LA), at Slagelse Erhvervsråd blot have en enkelt repræsentant, og samtidig skal byrådet udpege et bestyrelsesmedlem, der skal være næstformand.

“Vi skal have hånd i hanke med de 8,5 millioner kroner kommunen bruger på det her område årligt fra byrådets side,” sagde Villum Christensen til SN.dk.

En indstillingen fra Villum Christensen og Flemming Erichsen (S) er baggrund for, at borgmester John Dyrby Paulsen (S) har lavet en såkaldt ‘borgmesterbeslutning’ om nye vedtægter. Det skal økonomiudvalget tage stilling til på sit møde i dag mandag.

Villum Christensen skulle være næstformand

Dette kommenterer Stén Knuth også på i sit Facebook-opslag, idet han skriver:

“Iflg. økonomiudvalgsdagsorden skal vi nu have én politiker udpeget, og det skal være som næstformand? Jeg har spurgte borgmesteren direkte, på det såkaldte krisemødet i starten af februar, om den tænkte næstformand skulle have vederlag, og om det var tiltænkt Villum Christensen, LA.”

Den tidligere borgmester, Stén Knuth, peger på, at den nuværende borgmester havde præsenteret et oplæg i de tidligere konstitueringsforhandlinger. Det gik ud på, at Villum Christensen (LA) skulle være næstformand, men dette havde blå blok reageret imod, og derfor kom det heller ikke med i samarbejdsaftalen.

“Borgmesteren har lavet sit ændringsforslag uden om sine aftalepartnere,” fortætter Stén Knuth.

Foto: designaart / iStock

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.