Ekstra stedfortrædere i udvalget for tvangsanbringelser

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Artiklen er opdateret for 5 år siden.

Slagelse.News – Udvalget er oprettet af byrådet til at træffe afgørelse i børnesager, hvor kommunen ønsker at tvangsfjerne børn. Byrådsmedlem Thomas Clausen (EL) har forsøgt at få en forklaring på behovet for ekstra stedfortrædere.

“På grund af stigningen i antallet af møder gennem det seneste år har administrationen haft vanskeligheder ved at samle et beslutningsdygtigt udvalg, særligt for de politisk udpegede medlemmer i forhold til de ekstraordinære møder, der skal afholdes inden for 7 dage efter akutte (formands-)afgørelser,” står der i referatet for byrådsmødet i mandags.

Dispensation til at udpege yderligere stedfortrædere

Administrationen havde derfor ansøgt Social- og indenrigsministeriet om dispensation til at udpege yderligere én stedfortræder for hvert af de kommunalt udpegede medlemmer af Det særlige Børne- og Ungeudvalg (udvalget for tvangsanbringelser, red.). Kommunen fik efterfølgende en dispensation.

Børn- og ungedirektør Vini Lindhardt indstillede på byrådsmødet, at byrådet skulle udpege yderligere to stedfortrædere. Det skulle så være en fra hver valggruppe.

Byrådet godkendte derpå Flemming Erichsen (S) som 2. stedfortræder for valggruppe S, SF, LA og EL og Anders Kofoed (V) som 2. stedfortræder for valggruppe V, DF og RV.

(Under det næste punkt på dagsordenen blev Jørn-Ole Didriksen (V) udpeget som stedfortræder (Læs mere under: “Hvem er medlem”)).

»Hvorfor er det så besværligt at afholde de møder?«

Det fik byrådsmedlem Thomas Clausen (EL) til at trykke på knappen for at stille et spørgsmål.

»Var det muligt, at man kunne få en redegørelse for, hvorfor det er så besværligt at afholde de møder?« Det var hans spørgsmål til byrådet og borgmesteren.

Borgmester John Dyrby Paulsen (S) svarede dertil, at han vil bede forvaltningen om at give en redegørelse til Thomas Clausen og byrådet.

Det var samtidig det svar, som borgerne i kommunen fik.

Svaret minder om det, som Thomas Clausen fik under et senere punkt på dagsordenen, hvor han havde et spørgsmål om Holmegaardshuset

Læs også: Byråd “orienteret” om anpartsselskabet Holmegaardshuset.

Tvangsanbringelser på baggrund af usande undersøgelser

Det særlige Børne- og Ungeudvalg, der ikke må forveksles med Børne- og Ungeudvalget, træffer afgørelse i sager om anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet jf. Servicelovens § 58.

Det vil typisk være en socialrådgiver, som indstiller en tvangsanbringelse, og det kan ske på baggrund af enten rigtige eller urigtige oplysninger.

Kommunen tvangsanbringer børn i blandt andet anpartsselskabet Holmegaardshuset i Fensmark, men det er sket i en trommehvirvel af kritik fra forældre, pårørende og fagfolk.

Læs også: Vedvarende kritik mod Opholdsstedet Holmegaardshuset.

Nogle af disse tvangsanbringelser blev for eksempel foranlediget i et tidligere samarbejde mellem Holmegaardshuset og psykolog Finn Westh.

Finn Westh fabrikerede angiveligt flere urigtige forældrekompetenceundersøgelser, der førte til tvangsfjernelser af børn. Det skrev Sjællandske i 2017.

»Vi har altid fået at vide, at Finn Wesths undersøgelse var i orden. Jeg sagde dog, at det ikke passede, hvad der stod, men ingen troede på mig. Og det har jo haft store konsekvenser. Mine børn er blevet taget fra mig,« sagde Anita Nielsen til Sjællandske i 2018.

Undersøgelsen var usand, og den er senere revideret, så Anita Nielsen igen anses af Slagelse Kommune som en egnet mor.

Finn Westh har fået kritik af blandt andet Psykolognævnet adskillige gange.

»Det er et stort problem, hvis kommunerne i bedste mening bruger nogle psykologer, der måske ikke er helt kvalificerede nok til at tage de her meget, meget svære vurderinger,« sagde Caroline Adolphsen, lektor i børneret på Aarhus Universitet, til TV 2 Nyheder i 2019.

Slagelse Kommune har benyttet psykolog Finn Westh 28 gange, og han har udført mindst 288 undersøgelser i børnesager for sjællandske kommuner. Det skrev TV 2 Nyheder i en anden artikel.

Kommunen benytter fortsat anpartsselskabet Holmegaardshuset i Fensmark.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Sansara / iStock). RK/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.