Ændringer på SFO- og klubområdet

Artiklen er opdateret for 8 måneder siden.

Slagelse.News – Slagelse Kommune har besluttet at reorganisere fritidstilbudsområdet for de 10-17-årige for at skabe et ensartet serviceniveau. Samtidig tilknyttes et tværgående ledelsesteam. Ændringerne træder i kraft fra 1. januar 2024.

Slagelse Kommune har besluttet at reorganisere fritidstilbudsområdet for de 10-17-årige for at skabe et ensartet serviceniveau under samme lovgivning og med ens finansiering. Samtidig tilknyttes et tværgående ledelsesteam, som blandt andet skal sikre større sammenhæng mellem tilbud. Ændringerne træder i kraft fra 1. januar 2024. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Mulighed for aktiviteter efter skoletid

Rundt om i kommunen giver en række SFO’er og klubber mulighed for, at børn og unge efter skoletid kan være kreative i hobbyværkstederne, bevæge sig på boldbanerne, tage med på spændende ture ud af huset og meget mere.

For at skabe et ensartet serviceniveau under samme lovgivning og med ens finansiering har Slagelse Kommune besluttet at reorganisere fritidstilbudsområdet. Børne- og Ungeudvalget har netop vedtaget den nye organisering, som skal endeligt godkendes i Økonomiudvalget og Byrådet i slutningen af november.

Ensartethed i tilbud og serviceniveau

Ændringerne vil blandt andet betyde, at elever fra 4. klasse fremover skal gå i klubtilbud i stedet for at gå i SFO. Børn og unge i alderen 10-13 år vil få et klubtilbud i nærheden af deres skole eller bopæl, mens unge i alderen 14-17 år ligesom i dag fremover vil kunne gå i klubtilbud og med mulighed for også at deltage i aktiviteter i de ungdomsklubber, som er i hele eller på tværs af deres distrikt. Samtidig får forældre, der har børn på privatskole, mulighed for at skrive deres børn op til et kommunalt klubtilbud.

SFO’er og klubber er med til at sikre, at børn og unge er del af et fællesskab, når skoletiden slutter. Reorganiseringen af fritidstilbudsområdet skal være med til at sikre ensartethed i tilbud og serviceniveau, uanset hvor i kommunen man bor. Samtidig skabes der bedre muligheder for at koordinere aktiviteter på tværs af klubberne og distrikterne, så der bliver en større sammenhæng imellem tilbuddene.

Forældre på både kommunale og privatskoler informeres særskilt om ændringerne, og du kan læse mere om ændringerne på slagelse.dk.

Øverst: Pressefoto. (Foto: Slagelse Kommune). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/huvj