9 ud af 10 taxier fremme inden for 15 minutter

Slagelse.News – Kunderne i Slagelse Kommune venter i gennemsnit cirka seks minutter på ikke-tidsbestilte taxiture. “Blandt os taxivognmænd her i Slagelse kommune er tilliden høj. Vi passer på hinanden, vores kunder og har et godt kollegialt fællesskab, og det smitter af på kundeplejen,« siger vognmand Kim Sørensen.

Skal man bruge taxi i Slagelse Kommune, går der som oftest ikke mange øjeblikke, før den holder foran døren. Den gennemsnitlige ventetid på taxi i Kommunen er nemlig kun cirka seks minutter, og inden for maksimalt 15 minutter har 92 procent fået en taxi. Det viser tal fra Dantaxi, der er byens største taxiselskab. Den hurtige responstid kommer ikke bag på taxivognmand i Slagelse, Kim Sørensen, der peger på flere årsager hertil. Det skriver Dantaxi i en pressemeddelelse.

Kort maskingenereret resume skrevet af kunstig intelligens (AI): I Slagelse Kommune er ventetiden på ikke-tidsbestilte taxiture utroligt kort, ifølge tal fra Dantaxi, byens største taxiselskab. Gennemsnitligt venter kunder kun seks minutter på en taxi, og imponerende 92 procent af kunderne får deres taxi inden for maksimalt 15 minutter. Dette skyldes ifølge lokale taxivognmænd det stærke kollegiale fællesskab og høj tillid mellem vognmændene, som afspejler sig i kundeplejen. Dantaxi har også indført moderne teknologi som online-bestilling og en taxa-app for at optimere ressourcerne og yde hurtig service. I sjældne tilfælde, hvor kunder må vente længere, har vognmændene etableret en vagtordning for at sikre, at kunder altid kan få fat i en vogn.

Kollegialt fællesskab smitter af på kundeplejen

“Blandt os taxivognmænd her i Slagelse kommune er tilliden høj. Vi passer på hinanden, vores kunder og har et godt kollegialt fællesskab, og det smitter af på kundeplejen. Derfor er jeg glad for disse tal, der tydeligt viser, at vores kunder hurtigt får en taxi,« siger vognmand Kim Sørensen.

Kunderne venter i gennemsnit seks minutter

Tallene vognmanden refererer til er fra Dantaxi, der er det taxiselskab, han er tilknyttet. Dantaxi har kortlagt ventetiden på deres taxier ved at inddrage data fra selskabets kørte ture i Slagelse Kommune i de første fem måneder af 2023.

Tallene viser, at fra en kunde bestiller en taxi, går der i 84 procent af tilfældene højest 10 minutter, inden den er fremme. Efter 15 minutter har 92 projent fået en vogn. Kun i 3,8 projent af turene skal kunden vente i 20 minutter eller længere. Samme tal viser, at der i gennemsnit går cirka seks minutter fra kunden har bestilt en vogn, til den er fremme.

Vognmændene har etableret en særlig vagtordning

Kim Sørensen forklarer, at i de få tilfælde, at en kunde skal vente længe, drejer det sig ofte om en bestilling på en hverdagsnat, eller i tidsrum, hvor der er meget travlt. Men alle ture skal køres, forsikrer han:

»Dantaxi-vognmændene i kommunen har på den baggrund lavet en vagtordning, der går fra midnat til klokken syv om morgenen. Mangler der en bil, kan centralen ringe en vogn på gaden. Det er primært i hverdagsnætterne, at vi har brug for denne tilkaldeordning, men den skal sikre, at vores kunder altid kan få fat på en vogn.«

Den hurtige responstid afspejler ikke kun vognmændenes engagement og antal, men også anvendelsen af moderne teknologi, mener vognmanden

»Ting som online-bestilling, ruteplanlægning og især vores taxa-app har gjort det nemmere at optimere ressourcerne. Det tror jeg helt klart er en medvirkende årsag til, at vi kan tilbyde hurtig taxi,< tilføjer Kim Sørensen.

Dantaxi i Slagelse Kommune råder over 33 vogne. Foruden at udføre taxikørsel i kommunen, kører vognene også til nabobyerne Sorø, Høng og Fuglebjerg for at betjene kunder. Dantaxi i Slagelse Kommune har rødder tilbage til Slagelse Taxa og Korsør Taxa. De to selskaber slog sig sammen i 2011, og blev efterfølgende en del af det landsdækkende taxiselskab Dantaxi.

Øverst: Vognmand Kim Sørensen fra Slagelse. (Foto: Dantaxi 4×48). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/07sx