45 frivillige hjælper ældre ind i fællesskaber

Slagelse.News – »Vi vil gerne gøre en forskel for andre, og gøre noget for dem, der ikke selv kan mere. Vi er med til at tænde lys i øjnene på de ældre, der kommer, og det holder både os og de ældre i gang. Det giver samtidig noget andet indhold i vores hverdag. Vi vil gerne bruge vores fritid meningsfuldt både for os selv og for dem, der møder os i frivilligt arbejde,« lyder det fra Bodil Henriksen og Ruth Høj Jensen.

Den yngste er frivillige hjælper er 8 år, og den ældste er 87 år. Fælles for alle de frivillige hjælpere er, at de har meldt sig som frivillig og er en del af indsatsen “Flere ældre ind i fællesskaber”. Dermed er de med til at skabe flere gode leveår med høj livskvalitet til borgere over 65 år. Det sker ved at skabe samvær, nærvær og øger livskvaliteten på plejecentre og de nye brugerstyrede aktivitetscentre i Slagelse Kommune. Det skriver Slagelse Kommune i en pressemeddelelse.

Fysisk og mental sundhed for de frivillige og ældre

Takket være midler fra Trygfonden har Slagelse Kommune igangsat nye tilbud til borgere på 65+. Tilbuddene dækker blandt andet over kurling, gymnastik, hyggeklub, sang og musik, som laves af frivillige. Samtidig deltager de frivillige i en ABC-workshop, som varetages af kommunens folkesundheds-enhed for at understøtte kommunens arbejde med at styrke den mentale sundhed.

»De frivillige gør et stort og værdifuldt arbejde i at danne nye fællesskaber gennem aktiviteter. Det skaber fysisk og mental sundhed for både de frivillige og de ældre. For det at være del af et fællesskab kan have afgørende betydning for ens livskvalitet og gøre, at man mestrer at klare sig selv i hverdagen. Derfor tilbyder vi de frivillige en ABC-workshop, da deres arbejde kan være med til at styrke den mentale sundhed og hjælpe endnu flere ældre til at trives i hverdagen,« siger Heidi Hjort Kjelgaard, der er afdelingsleder i Projekt og Analyse, Folkesundhed og Velfærdsteknologi.

Det er dog ikke kun de ældre som nyder aktiviteterne og fællesskaberne. Glæden går begge veje og mange frivillige oplever også selv fordele ved at være frivillig.

»Vi vil gerne gøre en forskel for andre, og gøre noget for dem, der ikke selv kan mere. Vi er med til at tænde lys i øjnene på de ældre, der kommer, og det holder både os og de ældre i gang. Det giver samtidig noget andet indhold i vores hverdag. Vi vil gerne bruge vores fritid meningsfuldt både for os selv og for dem, der møder os i frivilligt arbejde,« siger både Bodil Henriksen, der har spillet på keyboard i 7 år på forskellige centre og Ruth Høj Jensen der er ny frivillig hjælpeinstruktør i Sjov Motion i Alliancehaven.

En time om ugen kan gøre en stor forskel

I indsatsen “Flere ældre ind i fællesskaber” er målet at få endnu flere frivillige, så der kan skabes flere aktiviteter for de ældre blandet andet på plejecentrene.

»Vi vil rigtig gerne skabe endnu flere aktiviteter for de ældre, så vi kan danne nye fællesskaber. Derfor har vi brug for flere, som vil være frivillige på plejecentrene. Hvis man har en time i overskud, så vil man blive taget imod med åbne arme, når man kommer og er med til at skabe liv og aktiviteter til stor glæde for beboerne. At være frivillig som senior er også en god måde at holde sig selv i gang og stadig føle sig vigtig og aktiv,« siger tovholder og aktivitetskonsulent Bente Nørgaard.

Hvis man vil høre mere om eller melde sig som frivillig på et plejecenter, er man velkommen til at kontakte aktivitetskonsulent Bente Nørgaard på 22 58 27 06. Der er brug for frivillige til plejecentre rundt om i hele kommunen.

Øverst: Ruth Høj Jensen er frivillig hjælper i Slagelse. (Foto: Slagelse Kommune). PM/anne.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/7bre