Fællesskabsambassadører skal spotte ensomme ældre

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Slagelse.News – 20 sygeplejersker, SOSU-medarbejdere og ledere i hjemmeplejedistrikt Antvorskov og Antvorskov Plejecenter har været på kursus, hvor blandt andet opsporing af ensomhed og indsatsmuligheder var på programmet.

Medarbejdere fra hjemmeplejedistrikt Antvorskov og Antvorskov Plejecenter har netop været på kursus i at håndtere og spotte ensomhed. Det skriver Slagelse Kommune.

Ensomhed har konsekvenser for livskvalitet, helbred og trivsel

Mange ældre lever et godt socialt liv, men for nogle er ensomhed et stort og ofte overset problem. Derfor har Slagelse Kommune fokus på ensomhed og gør blandt andet en særlig indsats i at uddanne medarbejdere til at hjælpe ensomme ældre.

20 medarbejdere fra hjemmeplejedistrikt Antvorskov og Antvorskov Plejecenter har netop været på kursus i at håndtere og spotte ensomhed og hjælpe de ældre ind i livsbekræftende fællesskaber.

Ensomhed kan have store konsekvenser for den enkeltes livskvalitet, helbred og trivsel i alderdommen. Slagelse Kommune har fået projektstøtte af Trygfonden til at sætte ekstra fokus på ensomhed blandt ældre i 2019 og 2020.

Som en del af projektet har 20 sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og ledere i hjemmeplejedistrikt Antvorskov og Antvorskov Plejecenter netop været på kursus, hvor blandt andet opsporing af ensomhed, indsatsmuligheder, tre typer af ensomhed og behovsafdækning samt fastholdelse var på programmet.

Personale hjælper de ældre ind i livsbekræftende fællesskaber

»Alle deltagerne var meget engagerede, og de glæder sig til at hjælpe ensomme borgere i lokalområdet med at få mere livskvalitet og livsglæde ind i tilværelsen. Kurset har givet dem nye redskaber til, hvordan de i endnu højere grad kan spotte ensomhed hos de ældre,« fortæller aktivitetskonsulent Bente Nørgaard, som er tovholder på projektet, og fortsætter:

»Ud fra en snak med de ældre om, hvad er en god dag for den enkelte, skal plejepersonalet hjælpe de ældre ind i livsbekræftende fællesskaber. Alle har ret til en plads i fællesskabet, og det kræver et samfund med høj sammenhængskraft og respekt for forskellighed at opnå gode resultater.«

De 20 nye fællesskabsambassadører skal nu ud og tale livskvalitet og ensomhed med primært borgere i eget hjem i distrikt Antvorskov. Projektet forventer inden for kort tid at tage fat i et distrikt mere.

Unik mulighed for at være ekstra opmærksom på ensomhed

»Jeg er rigtig glad for, at vi har fået endnu flere redskaber til, hvordan vi som plejepersonale bedre kan identificere, hvilke borgere der er ensomme, og hvad der kan gøres ved det,« siger lederen af Antvorskov Plejecenter, Pernille Rolsted, og fortsætter:

»Mine medarbejdere kender de borgere, som de kommer hos og har en unik mulighed for at være ekstra opmærksomme på for eksempel ensomhedsproblemer. Nu har vi fået flere redskaber til, hvordan vi endnu bedre kan opfordre de ældre til at blive mere aktive og deltage i de fællesskaber, der giver mening i deres liv.«

Øverst: Pressefoto. (Foto: Slagelse Kommune). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.