Slut med at sigtede og advokater ikke møder op i retten

(Artiklen er udgivet for omkring 7 år siden). 

Artiklen er opdateret for 9 måneder siden.

Justitsministeren er træt af, at sigtede og forsvarsadvokater ikke møder op i retten, således at gerningsmanden kan udsætte sin dom i årevis. Den form for systematiske udsættelser blev dokumenteret i ‘Afsløret – Retten er udsat’ på DR TV.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) varsler en række initiativer for at få nedbragt sagsbehandlingstiden i straffesager. Der går nemlig for lang tid, fra en person anmelder en forbrydelse, til gerningsmanden begynder at afsone sin straf.

Sagsbehandlingstiderne er en udfordring for ofrene

Lange sagsbehandlingstider er en stor udfordring for retssystemet, og det gælder især for ofrene, men også for borgernes retsfølelse, da de forventer, at kriminelle får en konsekvent strafforfølgning.

“Det er afgørende, at straffesager kommer hurtigt gennem retssystemet – både hos politi, domstole og fængsler. De langvarige straffesager er et stort problem for ofrene, som kan have vanskeligt ved at komme videre med deres liv, og det er samtidig et problem for tilliden til retssystemet og retsfølelsen,” siger Søren Pape Poulsen i en pressemeddelelse.

“Vi skal afkorte tiden fra forbrydelse til fængsel. Det skylder vi ofrene. Derfor strammer vi nu op en række steder. Blandt andet skal en sigtet fremover kun kunne vælge en beskikket forsvarer med tid i kalenderen. Samtidig skal en sigtet, der ikke møder op i retten, med det samme betale sagsomkostningerne, hvis retsmødet udsættes,” udtaler Søren Pape Poulsen videre på Facebook.

Konsekvenser når der kommer forsinkelser i retten

Justitsministeren sætter ind med otte initiativer for at få straffesager hurtigere igennem retssystemet, og han forventer at fremsætte et lovforslag i marts måned om de initiativer, som kræver lovændring.

Initiativerne kommer blandt andet ind på tiltag såsom:

  • Fremover kan en sigtet kun vælge en forsvarer med tid i kalenderen.
  • Hvis man skifter forsvarer undervejs i en retssag, må det ikke forsinke sagen, og den nye forsvarer får ikke vederlag for merarbejde, som skyldes forsvarerskiftet.
  • Retten skal i højere grad tage højde for, hvor travlt en forsvarer har, inden retten giver vedkommende en sag.
  • Fremover skal sigtede, som ikke møder op i retten, med det samme betale sagsomkostningerne, hvis retsmødet udsættes.
  • Politiets indsats skal styrkes, så politiet i højere grad sørger for, at en sigtet, som udebliver, er til stede ved retsmødet, så der kan afsiges dom i sagen.
  • I fængselsvæsnet sættes ind over for de personer, som ikke møder op for at afsone deres straf. De skal efterlyses og findes.

“Jeg er nu ikke i tvivl om, at mit forslag til kortere straffesager er både ’tiltrængt og fornuftigt’,” siger justitsministeren i et andet Facebook-opslag, hvor han samtidig glæder sig over, at professor i strafferet, Jørn Vestergaard, mener det samme.

Genrefoto: hanhanpeggy / iStock

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.