Udvidelse af Sjællands Universitetshospital er godkendt

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Zand.News – Den største etape af fremtidens Sjællands Universitetshospital i Køge kan nu gå i gang. Her samles Region Sjællands specialiserede behandling for blandt andet kræft, hjertesygdom og anden sygdom.

Enestuer og mulighed for overnattende pårørende

Den 3. marts 2019 har regionrådet godkendt projektforslaget til fire sammenhængende senge- og behandlingsbygninger til 2,4 milliarder kroner. Det er den største etape af byggeriet af Sjællands Universitetshospital i Køge til i alt 4 milliarder kroner.

»Alle patienter får enestuer, hvor der bliver mulighed for, at de pårørende kan overnatte. Der bliver en fantastisk udsigt fra sengeafdelingerne, som ligger på de øverste etager. Her vil patienter fra hele regionen blive behandlet for kræft, hjertesygdom og anden sygdom, der kræver specialiseret behandling,« fortæller regionsrådsformand Heino Knudsen (S).

Sjællands Universitetshospital i Køge opføres i etaper som en udvidelse af det eksisterende hospital og koster i alt fire milliarder kroner i 2009-priser. Her samles Region Sjællands specialiserede behandling til gavn for alle regionens borgere. Desuden er det et af regionens fire akutsygehuse.

Kortere afstande og bedre sammenhæng

Totalentreprenørkonsortiet, der består af italienske Itinera og CMB, har udarbejdet et projektforslag, der overholder budgettet og alle de krav til blandt andet antallet af sengepladser, operationsstuer og sociale klausuler, der tidligere er godkendt i Regionsrådet.

»Det tidligere regionsråd traf en modig beslutning, der betyder, at vi nu får det universitetshospital, vi har ønsket os,« siger Heino Knudsen.

Totalentreprenørkonsortiet, har stor erfaring med hospitalsbyggeri. De har valgt at bygge mere kompakt og dermed mere energivenligt. Det har desuden resulteret i kortere afstande og bedre sammenhænge.

Der har tidligere været stor opmærksomhed omkring facadernes udtryk. Bygningens gavle fremstår nu med store glaspartier, som rummer patientopholdsrum og altaner.

Næste skridt er den bindende kontrakt med Joint Venture Itinera/CMB i slutningen af marts. Herefter kan selve byggeriet af de 114.500 kvadratmeter senge- og behandlingsbygninger gå i gang. Ifølge hovedtidsplanen vil den første sengebygning stå klar i efteråret 2021, og hele byggeriet skal stå færdigt ved udgangen af 2024.

Øverst: Det nye universitetshospital i Køge. (Foto: Region Sjælland). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.