Syv kulturprojekter i regionen får 3,5 millioner

Artiklen er opdateret for 12 måneder siden.

Zand.News – Syv kulturprojekter i Region Sjælland modtager støtte, herunder “Kunsthåndværk med keramik i Skælskør” i samarbejde med Guldagergaard i Skælskør, som skal udnytte keramikkens kvaliteter til at styrke den mentale sundhed og læring for forskellige grupper af især sårbare borgere.

Syv kulturprojekter i Region Sjælland støttes med samlet 3,5 millioner kroner. 2 millioner kroner går til kulturelle fyrtårne, store attraktioner eller udstillinger i regionen, mens 1,5 millioner kroner går til kulturprojekter der styrker sundhed og læring. Det skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse.

Identitet, oplevelser og fællesskaber i regionen

Udstillinger, arrangementer og andre former for kulturprojekter er med til at skabe en attraktiv region. Det binder regionen og borgerne sammen, og bidrager til at skabe liv rundt omkring i Region Sjælland.

Derfor uddeler regionens politikere hvert år penge til forskellige kulturprojekter. Nu er der godt nyt til syv kulturprojekter på Sjælland og øerne. Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde støtter projekterne med i alt 3,5 millioner kroner.

Der er blandt andet penge på vej til tre kulturprojekter, der skal binde regionen sammen og skabe identitet, oplevelser og fællesskaber for borgere og besøgende i Region Sjælland. Såkaldte fyrtårnsprojekter.

»Det er vigtigt, at vi har kulturbegivenheder, regionens borgere og besøgende fra både resten af Danmark og udlandet vil køre langt for at opleve,« siger regionsrådsmedlem Christian Wedell-Neergaard (K), der er formand for Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde, og fortsætter:

»Foruden den store herlighedsværdi ved kulturen, er projekterne med til at skabe vækst og arbejdspladser. Sidste år var der flere overnattende turister i Region Sjælland end i 2019, og de store kulturoplevelser er noget af det, der skaber interesse og tiltrækker nye borgere og besøgende til vores region.«

Sundhed og læring blandt børn, sårbare og udsatte

Som en del af handlingsplanen til Region Sjællands udviklingsstrategi 2020-2024 uddeler udvalget penge til kultur, der styrker sundhed og læring. Midlerne er målrettet kulturprojekter for børn og unge, sårbare og udsatte borgere, samt borgere der sjældent bruger kunst- og kulturlivet. Udvalget fordeler i alt 1,5 millioner kroner til fire kulturprojekter rundt om i Region Sjælland.

»Et godt kulturliv handler også om, at der er tilbud til de borgere, som normalt ikke gør så meget brug af kulturen. Det vil vi gerne være med til at understøtte,« siger Felex Pedersen (S), der er næstformand for Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde.

Med støtten til de fire projekter, håber politikerne samtidig at bidrage til at forbedre den mentale sundhed og til at skabe nye oplevelser, fællesskaber, kreativitet og kompetencer for Region Sjællands borgere. De syv støttede kulturprojekter er geografisk forankret flere steder i regionen, og det glæder udvalget, at pengene gør gavn på tværs af Region Sjælland.

»Både de store og de små byer har behov for liv og aktiviteter. Med støtten til kulturprojekterne bidrager vi til et godt kulturliv flere steder i regionen, og det er vigtigt for os, at støtten også er til gavn for landdistrikterne,« forklarer Felex Pedersen.

Disse syv kulturelle projekter modtager støtte fra regionen

Tre kulturelle fyrtårnsprojekter:

  • Art Trail Vestsjælland får 1 million kroner. Projektet skal udvikle op til 10 megamalerier i verdensklasse med historier fra Vestsjællands fortid og nutid. Megamalerierne skal opføres på siloer og vandtårne og sker i samarbejde med Destination Sjælland, Museum Vestsjælland og Institut for Urban Kunst.
  • Gedser Odde – Danmarks og Nordens sydligste punkt får 500.000 kroner. Projektet skal udvikle en udsigtsoplevelse og kulturhistoriske udstillinger ved Gedser og Danmarks og Nordens sydligste punkt på Falster. Det sker i samarbejde med Guldborgsund Kommune.
  • Besøgscenter for Danmarks første kongekirke i Ringsted for 500.000 kroner. Projektet skal udvikle et besøgscenter, der udfolder fortællingerne om de mange konger, dronninger og andre royale fra Norden og Europa, der ligger begravet i Skt. Bendts kirken i Ringsted. Det sker i samarbejde med Museum Vestsjælland.

Fire projekter om sundhed og læring:

  • Landsbyen som sundhedsaktør får 500.000 kroner. Projektet skal styrke borgernes mentale og fysiske sundhed gennem nye kulturtilbud lokalt i Region Sjællands landsbyer. Det sker i samarbejde med Landdistrikternes Fællesråd og DGI Midt- og Vestsjælland.
  • Stormflodsfortællinger på Falster får 500.000 kroner. Projektet skal udvikle en lydvandring langs Stormflodsruten ved Falsters østkyst. På ruten vil man kunne lytte til lokale unges egne fortællinger fra egnen, der skal bidrage til trivsel og fællesskab. Projektet sker i samarbejde med Guldborgsund kommune.
  • Kunsthåndværk med keramik i Skælskør får 250.000 kroner. Projektet skal udnytte keramikkens kvaliteter til at styrke den mentale sundhed og læring for forskellige grupper af især sårbare borgere i Region Sjælland. Det sker i samarbejde med det keramiske forsknings- og videnscenter, Guldagergaard i Skælskør.
  • Lundbye Kunstfestival i Kalundborg får 250.000 kroner. Projektet skal udvikle forskellige kunstaktiviteter for børn og unge til Lundbye Kunstfestival i august 2024. Det skal styrke børn og unges kreative læring og øge trivslen og glæden ved at bruge kunsten og kulturen. Projektet sker i samarbejde med Kalundborg Kommune.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Celina Ask / iStock). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.