Millioner til at gøre Sundhedsplatformen bedre

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Politikerne sender millioner af kroner til Sundhedsplatformen. Målet er at gøre den mere brugervenlig.

Region Sjælland sætter nu alle sejl til for at gøre Sundhedsplatformen nemmere at bruge for lægerne, sygeplejerskerne og lægesekretærerne på sygehusene.

Seks af Regionsrådets partier har underskrevet en politisk aftale, som skaffer mellem fem og ti millioner kroner til indsatser, der skal gøre det elektroniske journalsystem mere brugervenligt for personalet på regionens sygehuse.

Aftalen er en ændring af Region Sjællands budgetaftale for 2018, som et bredt flertal står bag. Der er allerede afsat fem millioner kroner til tilpasninger af Sundhedsplatformen i budgetaftalen for 2019, som blev indgået i august.

Sundhedsplatformen skal være en hjælp i hverdagen

I den oprindelige budgetaftale for 2018 havde aftaleparterne besluttet, at der skulle bruges 3,5 millioner kroner af sygehusenes egne budgetter på en anerkendelse af medarbejdernes indsats i forbindelse med indførelsen af Sundhedsplatformen. Nu er aftaleparterne gået sammen om at finde en bedre løsning.

»Sundhedsplatformen skal være en hjælp i hverdagen, der giver lægerne mere tid til patienterne. I en tid hvor økonomien er under pres, ønsker vi heller ikke at belaste sygehusenes budgetter yderligere. Derfor har vi valgt at ændre budgetaftalen for 2018,« siger udvalgsformand Tina Boel fra styregruppen for Sundhedsplatformen i Region Sjælland.

Styregruppen vurderer, at der er brug for en bølge to i den uddannelse, som lægerne og resten af det kliniske personale har fået i at bruge Sundhedsplatformen.

»Så vi skruer op for hjælpen til personalets daglige arbejde med Sundhedsplatformen og går bort fra den gamle aftale om at prioritere 3,5 millioner kroner fra sygehusenes egne budgetter. Jeg synes, vi er landet på en god aftale, der vil give forbedringer for vores medarbejdere, for sygehusene og for borgerne,« siger Tina Boel.

Sundhedsplatformen passe til de lokale forhold

Konkret skal alle afdelinger i regionens sygehuse have hjælp til at finindstille Sundhedsplatformen, så systemet passer endnu bedre til de lokale forhold og arbejdsgange. Der skal sættes hurtigere ind med hjælp og eventuelle fejlrettelser på de afdelinger og specialer, hvor sygehusene selv vurderer, at der er de største udfordringer.

Pengene i den nye aftale hentes indenfor regionens anlægsramme for 2018. Derved kommer tilpasningerne af Sundhedsplatformen ikke til at belaste sygehusenes budgetter.


Arkivfoto: Region Sjælland.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.