Flertal i Regionsrådet klar med stram budgetaftale

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Budgettet for Region Sjælland i 2019 indebærer besparelser på 184 millioner kroner. Dertil kommer, at der mangler 150 millioner kroner i år. Nu er et bredt flertal klar med en aftale.

Et bredt flertal i Regionsrådet har indgået aftale om næste års budget på 19,4 milliarder kroner. Der er tale om en stram budgetaftale med hårde prioriteringer. Samtidig er partierne blevet enige om en økonomisk udviklingsplan, som blandt andet skal sikre udviklingen af et både nært og specialiseret sundhedsvæsen.

Regionsrådsformand takker Regionsrådet for at stå sammen

Med en netop indgået budgetaftale i Region Sjælland har syv ud af otte partier i Regionsrådet fundet fælles fodslag for økonomien i 2019. Region Sjælland har gennem en årrække haft stramme økonomiske rammer og situationen har været ekstra stram i budgettet for 2019.

Regionsrådsformand Heino Knudsen (S) forklarer, at partierne bag budgetaftalen har kigget ind i store økonomiske udfordringer, som de har skullet finde politiske løsninger på.

»Jeg vil gerne takke for, at et stort flertal i Regionsrådet står sammen og tager ansvar i en vanskelig økonomisk situation. Vi har med bred politisk opbakning fået en stram budgetaftale på plads, hvor vi får løst de udfordringer, som trænger sig mest på her og nu,« siger Heino Knudsen.

Ud af budgettet på 19,4 milliarder kroner har de politiske partier bag budgetaftalen prioriteret midler til nogle nødvendige indsatser. Det drejer sig blandt andet om:

  • Psykiatrien
  • Forebyggelse
  • Sundhedsplatformen
  • Det medicinske område
  • Det nære sundhedsvæsen
  • Bedre rammer for patienter med særlige behov
  • Nedbringelse af ventelister til høreapparater samt operation af grå stær.

Udvikling af både nært og specialiseret sundhedsvæsen

Partierne bag budgetaftalen er samtidig enig om en økonomisk udviklingsplan, som blandt andet skal sikre udviklingen af et både nært og specialiseret sundhedsvæsen for alle borgere i Region Sjælland.

»Vi skal ganske enkelt kunne løse flere sundhedsopgaver tættere på vores borgere, uden for sygehusene og gerne i borgernes eget hjem i fremtiden. Det skal blandt andet ske i samarbejde med praktiserende læger og kommuner. Forventningen er også, at vi kommer til at løse opgaverne både bedre og billigere. Det skal være med til at mindske ressourcepresset på vores sygehuse,« forklarer Heino Knudsen.

Som et centralt omdrejningspunkt for indsatsen med det nære sundhedsvæsen vil Region Sjælland etablere Danmarks første e-hospital med en sundhedsfaglig stab, der både kan understøtte sygehuse og kommuner med nye patientrettede initiativer. Det skal blandt andet også være med til at mindske antallet af ambulante kontroller.

Læs også: Region Sjælland vil behandle borgere via en computerskærm.

Besparelser på 184 millioner og underskud på 150 millioner

Budgettet for 2019 indebærer besparelser, hvor der skal findes 184 millioner kroner. Dertil skal lægges, at Region Sjælland aktuelt i det indeværende år, 2018, har et underskud i størrelsen 150 millioner kroner. Derfor vil der blandt andet ske afskedigelser.

»Vi må se i øjnene, at der vil ske afskedigelser. Vi har med budgetaftalen sat nogle nødvendige initiativer i værk, som ikke kunne udsættes. Vi har haft fokus på at holde udgifterne så meget i ro som overhovedet muligt,« siger regionsrådsformand Heino Knudsen.

Region Sjælland vil også arbejde med at nedbringe sygefraværet, ligesom vikarforbruget skal bringes ned. Der bruges et trecifret millionbeløb på vikarer, og parterne er derfor enige om at udarbejde en plan for, hvordan vikarudgifterne kan reduceres. Derudover vil udgifterne til administration også blive nedbragt.

Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliancen, som tilsammen har 38 af 41 medlemmer i Regionsrådet står bag budgetaftalen. Enhedslisten er ikke med i aftalen.

Læs også: Økonomien i Region Sjælland er presset på flere områder.


Arkivfoto: Region Sjælland.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.