Pesticidrester i vandboringer ved Skælskør

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Drikkevandsboring ved Skælskør har spor af dimethachlor, som er et nedbrydningsprodukt fra et pesticid.

SK Forsyning oplyser, at de har fundet spor fra et pesticid i vandboringer på kildepladser til Nordre Vandværk ved Skælskør.

Der er tale om dimethachlor, som er et nedbrydningsprodukt fra et pesticid. Det blev især blev anvendt til sprøjtning af rapsplanter i perioden fra 1980 til 2012.

Midlet blev godkendt af Miljøstyrelsen i 1980, men anvendes ikke længere. Dimethachlor blev solgt under navnet “Teridox 500 EC”.

Det er vigtigt at understrege, at de pesticidrester, man finder i dag, er resultatet af tidligere tiders praksis. Det er naturligvis ikke muligt at omgøre fortidens praksis.

Sidste år blev der fundet chloridazon i drikkevandet

»Siden der sidste år blev fundet spor af chloridazon – både hos os og en række andre vandværker – har vi udvidet antallet af stoffer, vi tester for systematisk. Vi lægger stor vægt på, at kunderne kan have tillid til kvaliteten af vores drikkevand,« siger vandchefen i SK Forsyning, Jan Jørgensen, og fortsætter:

»Hen over sommeren er der fundet rester af pesticidet DMS hos flere andre vandværker. Det er ikke noget, vi har fundet hos os. Til gengæld fandt vi desværre spor af dimethachlor i flere boringer på Nordre Vandværk.«

De fund, der nu er gjort hos SK Forsyning, ligger langt under grænseværdien, og der er ikke målt dimethachlor i det vand, der pumpes ud fra vandværkerne. Det vand, som SK Forsyning leverer, overholder alle de krav, der stilles fra myndighedernes side. Det oplyser SK Forsyning.

»Man kan altså roligt drikke vandet fra vores vandværker,« afslutter vandchefen.

SK Forsyning og Slagelse Kommune samarbejder om udarbejdelse af indsatsplaner for kildepladserne med det mål at overvåge og beskytte grundvandet mod blandt andet pesticider.


Genrefoto: OpenClipart-Vectors / Pixabay.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.