Ny tænketank skal stoppe madspild og fødevaretab

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Miljø- og fødevareministeren inviterer til et bredt samarbejde i hele fødevarekæden om at stoppe madspild og reducere fødevaretab.

Der skal i højere grad være en fagligt underbygget indsats for at reducere madspild og fødevaretab i Danmark. Derfor vil miljø- og fødevareministeren etablere et nyt offentligt-privat samarbejde i form af en tænketank med repræsentanter fra hele fødevarekæden, myndigheder og forskere.

»Hvis vi gerne vil gøre noget godt for vores miljø og vores begrænsede ressourcer, er nedbringelse af madspild og fødevaretab et rigtig godt sted at starte,« siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) og fortsætter:

»Det er afgørende, at vi bliver klogere på effekten af de tiltag, vi sætter i gang, og at vi adresserer madspild og fødevaretab i hele værdikæden fra jord til bord. Jeg vil derfor arbejde på at etablere en tænketank, som skal sikre et tæt samarbejde mellem de bedste kræfter på området.«

Initiativ hos Salling Groups kan være en løftestang

Det kommende samarbejde skal samle virksomheder, myndigheder og forskere i en tænketank, der vil kunne rådgive, foreslå initiativer og indsamle viden samt at undersøge, hvordan nye indtjeningsmuligheder, forretningsmodeller og tekniske løsninger for reduktion af madspild og fødevaretab kan være en fordel for alle aktører. Helt afgørende er det også, at civilsamfundet engageres bredt i dagsordenen.

Miljø- og fødevareministeren er begejstret for det nyligt offentliggjorte partnerskabsinitiativ fra Salling Group med flere, som blev lanceret i starten af august. Dette initiativ kan være en løftestang for flere virksomheder og organisationer, så endnu flere er aktive i kampen for at stoppe madspild.

Ministeriet har allerede drøftet initiativet med en række forskellige danske og udenlandske aktører, herunder Selina Juul, stifter af Stop Spild af Mad, der er ophavsmand til idéen om en tænketank om madspild.

Miljø – og Fødevareministeriet vil afholde et åbent møde, hvor planen for arbejdet for tænketanken præsenteres, og hvor virksomheder, organisationer med videre, som arbejder professionelt med forebyggelse af madspild og fødevaretab, kan deltage og melde sig ind i arbejdet.


Genrefoto: vavlt / iStock.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.