13 millioner til udvikling af den kollektive trafik

Artiklen er opdateret for 7 måneder siden.

Zand.News – »Vi ser dette som en mulighed for at styrke den kollektive trafik i Region Sjælland. Hvis flere tager busser eller tog, vil det bidrage til den grønne omstilling og mindske trængslen på vejene,« lyder det fra regionsrådsformanden.

En ekstraordinær investering på 13 millioner kroner til nye indsatser i regionens kollektive trafik skal tiltrække flere passagerer samt udvikle og udrulle nye mobilitetsløsninger, særligt i landområderne. Det skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse.

Mobilitetsløsninger gennem partnerskabsindsatser

Økonomien i den kollektive trafik er under pres på grund af faldende passagertal og stigende udgifter. I Region Sjællands budgetaftale for 2023 blev der derfor sat 20 millioner kroner af til en bufferpulje til at imødekomme usikkerheden om udgifterne til kollektiv trafik. Behovet har dog vist sig mindre end frygtet, hvilket frigør 13 millioner kroner til investeringer i den kollektive trafik.

De ekstraordinære midler skal gå til at udvikle af nye mobilitetsløsninger inden for den kollektive trafik gennem partnerskabsindsats med deltagelse af blandt andet Movia. Det har regionsrådet netop besluttet.

»Vi ser dette som en mulighed for at styrke den kollektive trafik i Region Sjælland. Hvis flere tager busser eller tog, vil det bidrage til den grønne omstilling og mindske trængslen på vejene. Med indsatsen ønsker vi også at afprøve og tage nye løsninger i brug i den kollektive trafik, især i vores landområder,« siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S).

Flere passagerer og forbedrede transportmuligheder

Region Sjælland vil med partnerskabsindsatsen tiltrække flere passagerer til den kollektive trafik, samt udvikle og afprøve nye kollektive mobilitetsløsninger. Målet er at flere borgere vil benytte den kollektive trafik – uanset hvor de bor i Region Sjælland – til at komme til arbejde, uddannelse og fritidsaktiviteter.

»Da vi vedtog budgettet for 2024, besluttede vi at opretholde serviceniveauet. Men det er også vigtigt med udvikling, hvis vi skal have flere borgere til at bruge den kollektive trafik. Med denne investering på 13 millioner kroner ønsker vi at bidrage til at skabe fornyet udvikling og tage innovative løsninger i brug, og på den måde forbedre transportmulighederne for vores borgere,« siger regionsrådsmedlem Christian Wedell-Neergaard (KF), der er formand for udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde.

En åben invitation til samarbejde med kommunerne

Der er allerede gang i en række lovende initiativer i regionen, herunder et nattogsforsøg på Lolland i weekenderne i samarbejde med Lolland og Guldborgsund kommuner, renoveringen af skinnenettet på Østbanen samt et samkørselsprojekt i Faxe, Stevns og Køge via en innovativ app-løsning udviklet af Movia og FDM.

»Men der er behov for, at vi undersøger flere muligheder, herunder hvordan vi kan omsætte forslag og anbefalinger fra den nationale ekspertgruppe for den kollektive trafik til konkrete handlinger i vores region,« tilføjer Christian Wedell-Neergaard.

Udviklingen af nye mobilitetsløsninger til den kollektive transport skal ske frem mod marts 2024 i tæt samarbejde mellem Region Sjælland, Movia og kommunerne. Frem mod udgangen af 2026 skal det tages i brug.

Fakta om udvikling af den kollektive trafik:
– For at være sikker på at fastholde serviceniveauet i den kollektive trafik i 2023, satte regionens politikere i budget 2023 en bufferpulje på 20 millioner kroner af til at imødekomme usikkerheden om udgifterne til den kollektive trafik.
– Movias seneste skøn viser, at der kun er behov for at bruge 7 millioner kroner af bufferpuljen. Det frigør 13 millioner kroner til investeringer i den kollektive trafik.
– Regionsrådet har besluttet, at pengene skal gå til at udvikle nye mobilitetsløsninger.
– Budgettet på 13 millioner kroner fordeles med 0,5 millioner kroner til udvikling og 12,5 millioner kroner til at føre indsatserne ud i livet – fordelt ligeligt på initiativer for at skaffe flere passagerer i den kollektive trafik og på initiativer for udvikling og udrulning af nye kollektive mobilitetsløsninger, særligt i landområderne.

Øverst: Regionsrådet er klar med 13 millioner kroner til at udvikle den kollektive trafik, så flere vil tage bus og tog. (Foto: Rie Neuchs / Region Sjælland). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/wwzj