Levende julegaver må ikke smides væk

Artiklen er opdateret for 7 måneder siden.

Zand.News – »Vi har set mange eksempler på, at folk har udsat dyr som skildpadder, kaniner eller akvariefisk, der påvirker hjemmehørende arter i naturen. I de fleste tilfælde sker det af uvidenhed og i god tro, men det er ikke desto mindre ulovligt og kan desværre gøre stor skade på naturen,« lyder det fra Miljøstyrelsen.

Hvis julegaven er et kæledyr, som du eller din familie ikke vil have, så skal du sørge for, at det får et andet hjem eller bliver aflivet. Det er forbudt at sætte kæledyr ud i naturen. Det skriver Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.

Pligt til at sikre et nyt hjem eller korrekt aflivning

Byttekøerne mellem jul og nytår taler deres tydelige sprog om, at ikke alle julegaver rammer rigtigt. Legetøjet, som ikke lever op til drømmene, stegepanden af det forkerte mærke og håndklæderne i en kikset farve kan i reglen byttes, men hvis gaven er et levende kæledyr eller akvariefisk, går det ikke så nemt.

Får du dyr forærende, som du ikke vil have, har du pligt til enten at skaffe dem et nyt hjem eller sørge for de bliver aflivet i henhold til Dyreværnsloven. Du må aldrig sætte et kæledyr ud i naturen. Ifølge Naturbeskyttelseslovens §31 er det er direkte ulovligt at udsætte dyr, som ikke er naturligt hjemmehørende, og desuden er det i mange tilfælde uetisk og synd for dyret.

Visse kæledyr er invasive og ulovlige at sætte fri

Hvis du sætter kæledyr ud naturen, risikerer du enten, at de dør af sult, fordi de ikke selv kan finde føde, eller at de optræder invasivt og gør skade på naturen. Nogle arter klarer sig alt for godt i dansk natur og kan derved være en trussel mod hjemmehørende arter. De kan for eksempel smitte med sygdomme, som hjemmehørende arter ikke kan overleve. De kan være konkurrenter til den samme føde eller eventuelt æde hjemmehørende arter, som derved kommer i fare for at uddø.

»Vi har set mange eksempler på, at folk har udsat dyr som skildpadder, kaniner eller akvariefisk, der påvirker hjemmehørende arter i naturen. I de fleste tilfælde sker det af uvidenhed og i god tro, men det er ikke desto mindre ulovligt og kan desværre gøre stor skade på naturen,« siger Julian Dons Henriksen fra Miljøstyrelsens team for invasive arter.

Skildpadder, kaniner og guldfisk ødelægger naturen

Skildpadder (terrapiner) kan ikke formere sig i den danske natur, men de kan blive op til 20 år gamle, og da de spiser padde- og fugleæg, truer de den hjemmehørende natur, hvis de bliver sat ud i en sø eller et vandhul. Kaniner er dygtige til at grave gange, og derved kan de ødelægge et naturområde, og nogle akvariefisk kan sprede sig og fortrænge naturligt hjemmehørende arter. Samtidig kan eventuelle akvarie-planter også komme med i søen, når guldfisken slippes fri, og de kan have en særdeles negativ indvirkning på naturen.

Øverst: Det er generelt en dårlig ide at give kæledyr som julegave, men hvis du har fået for eksempel en skildpadde, som du ikke vil have, må du aldrig sætte den ud i naturen. Der vil den optræde invasivt. (AI-genereret illustration: ChatGPT4/DALL-E / Miljøstyrelsen). PM/anne.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/xua5