Motalavej er igen et udsat boligområde

Artiklen er opdateret for 7 måneder siden.

Korsor.News – Nu optræder Motalavej igen på listen over udsatte boligområder og parallelsamfund. Det er endda, selvom politiet er rykket ind med en lokalstation, og at BoligKorsør tillige har reducere antallet af familieboliger.

Der er kommet flere udsatte boligområder og parallelsamfundsområder i år sammenlignet med sidste år, og Motalavej på Halsskov i Korsør er tilbage på listen over udsatte boligområder. Men udviklingen i beboersammensætningen i de fleste boligområder på listerne er stadig positiv. Det skriver Social- og Boligministeriet i en pressemeddelelse.

Udviklingen går alligevel den rigtige vej

Social- og boligministeren har offentliggjort listerne over udsatte boligområder og parallelsamfund. Offentliggørelsen omfatter også listerne over omdannelses- og forebyggelsesområder.

Samlet er der nu 12 parallelsamfundsområder mod 10 sidste år. Der er tre nye boligområder på listen, nemlig Vejleåparken i Ishøj Kommune, Skovgårdsparken i Aarhus Kommune og Motalavej i Slagelse Kommune. Mjølnerparken optræder ikke længere på parallelsamfundslisten, fordi antallet af beboere er faldet til under 1000 som følge af områdets udviklingsplan

Antallet af udsatte boligområder er steget fra 17 til 19. Det dækker over, at fem områder er kommet ind på listen, mens tre er røget af listen. Imens er antallet af forebyggelsesområder faldet fra 67 til 56.

Selvom der er kommet flere udsatte boligområder og parallelsamfundsområder, går udviklingen stadig den rigtige vej mod målet om, at der i 2030 ikke er flere parallelsamfund. Overordnet set har udviklingen i beboersammensætningen i de fleste områder været positiv. Særligt er der kommet flere i arbejde, og indkomsten er forbedret i stort set alle områder. Uddannelsesniveauet er også løftet, samtidig med at antallet af dømte er faldet.

Udsatte boligområder kræver udlejningsregler

»Aftalen om parallelsamfund er i mine øjne en af de vigtigste aftaler, hvis vi skal give alle børn de samme muligheder i livet uanset hvor de vokser op. Helt overordnet er vi nået langt og vi er stadig godt på vej. Men at der i år er kommet flere boligområder på listerne viser, at boligorganisationer og kommuner nu skal holde fast, bruge lovgivningens redskaber aktivt og nogle steder også træffe svære beslutninger,« lyder det fra social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

Nye udsatte boligområder skal indføre udlejningsregler, der styrer beboersammensætningen og det er også muligt at godkende strategisk nedrivning og salg af almene familieboliger, hvis et område skal omdannes. Her vil Landsbyggefondens infrastrukturpulje også kunne ansøges. Ministeriet vil kontakte de udfordrede kommuner for at sikre, at redskaberne bruges. Regeringens ghettorepræsentanter er desuden i dialog med kommuner med udsatte boligområder, og de vil have stort fokus på de nye områder på listerne.

Motalavej i Korsør forsvandt fra listen i 2021

Efter mange års kamp blev Motalavej på Halsskov i Korsør og Ringparken i Slagelse Nordby fjernet fra listen over udsatte boligområder og parallelsamfund (ghettolisten) i 2021. Dog var de anført på den nye liste med forebyggelsesområder, hvor de fortsat er.

Læs også: Ringparken og Motalavej forsvinder fra ghettolisten (2021).

Nu optræder Motalavej igen på listen over udsatte boligområder og parallelsamfund. Det er endda, selvom politiet er rykket ind med en lokalstation, og at BoligKorsør (som administrerer Motalavej) tillige har reducere antallet af familieboliger.

»Vi har i alt fjernet henholdsvis 106 boliger i afdeling 15, Fasanstien, og 88 boliger i afdeling 21, Vandværksgrunden, hvor der samtidig er opført 14 nye rækkehuse,« fortæller Morten Folsø Nielsen, der er direktør i BoligKorsør, til Sjællandske, og tilføjer, at der arbejdes på at reducere antallet af familieboliger i afdeling 35, Motalavej, med i alt 164 boliger.

Øverst: Motalalvej på Halsskov i 2019. (Foto: Slagelse Media). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/8zo8