Udsatte lejere kan se frem til en gratis husleje

Zand.News – Alle beboere i udvalgte afdelinger kan se frem til en hel måneds gratis husleje i stedet for mindre huslejenedsættelser i 12 måneder.

Almene lejere får én hel måneds gratis husleje i stedet for en mindre huslejenedsættelse i op til 12 måneder og skal ikke genansøge om boligstøtte. Det skriver Social-, Bolig- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

En måneds gratis husleje i stedet for nedsættelse

Der har været en række udfordringer med Landsbyggefondens tilskud på 350 millioner kroner til midlertidige huslejenedsættelser i almene boligafdelinger, som Folketinget vedtog i juni 2023 som en del af inflationshjælpen.

Landsbyggefonden har opdaget, at visse husstande – hvis tilskuddet anvendes til huslejenedsættelser over en periode på 12 måneder – alt i alt vil få reduceret deres rådighedsbeløb, idet deres boligstøtte helt bortfalder. Derfor har det været nødvendigt at finde en anden model.

Det betyder, at huslejenedsættelsen er forsinket og først kommer til sommer. Til gengæld vil udsatte lejere få en hel måneds husleje betalt i stedet for en mindre huslejenedsættelse over en periode på 12 måneder og vil ikke på ny skulle søge om boligstøtte, som vil bortfalde den enkelte måned.

»Det er naturligvis beklageligt, at Landsbyggefondens tilskud er forsinket. Nu har vi dog fundet en løsning, som sikrer, at ingen modtagere af tilskuddet vil stå med færre penge end før. Derudover fritager vi også modtagere af boligstøtte for at skulle genansøge,« siger Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Tilskuddet udbetales i løbet af sommeren 2024

Løsningen går ud på, at Landsbyggefondens tilskud til huslejenedsættelser anvendes til at dække en almen boligafdelings samlede husleje for en hel måned. Alle beboere i den pågældende afdeling vil få én hel måneds gratis husleje i stedet for mindre huslejenedsættelser i 12 måneder. Som følge heraf vil de beboere, der modtager boligstøtte, dog miste retten til boligstøtte den enkelte måned.

Modellen vil danne grundlag for nødvendige tilpasninger af boligstøttesystemet, som vil gennemføres inden sommeren. Landsbyggefondens tilskud vil først kunne udbetales i løbet af sommeren, når tilpasningerne er gennemført. Hvilke boligafdelinger, der får tilskud, afhænger af en række faktorer såsom indkomst og andel af enlige forsørgere.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Cunaplus M.Faba / iStock). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/9wfb