Social kontrol hos etniske minoritetsunge skal undersøges

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Projektet “Magt og (m)ulighed” skal undersøge, hvordan æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol fungerer i to udvalgte boligområder, hvor det ene er i Slagelse. Det andet er Vollsmose.

Projektet tager blandt andet afsæt i Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets Medborgerskabsundersøgelse fra 2016. Den viste, at køn, generation, religiøsitet og bosted er afgørende for oplevelsen af negativ social kontrol.

Hvordan legitimeres normerne i den sociale kontrol

Hypotesen er, at negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter skal ses i sammenhæng med strukturelle uligheder i samfundet. Det kan være socioøkonomiske, minoritet-majoritetsrelationelle, boligmæssige og kønnede uligheder.

Forskningsprojektet vil undersøge, hvordan etniske minoritetsunge og forældre legitimerer eller forkaster æresrelaterede konflikter og social kontrol som social praksis. Forskerne vil også kigge på, hvordan normerne dukker op, og hvordan de får betydning.

Projektet skal bidrage med ny viden om de bagvedliggende motiver og årsager til æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Projektperioden strækker sig fra december 2017 til december 2019.

Projektet finansieres af Styrelsen for Integration

“Magt og (m)ulighed” bliver finansieret af Styrelsen for International Rekruttering og Integration, og projektet holder til på “Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab” på Roskilde Universitet. Projektet ledes af lektor og ph.d. Lise Paulsen Galal med deltagelse af post.doc og ph.d. Louise Lund Liebmann.

Genrefoto: Ramzi Hashisho / Freeimages

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.