Plejefamilierne boykotter seks kommuner

(Artiklen er udgivet for omkring 1 år siden). 

Artiklen er opdateret for 1 år siden.

Zand.News – Plejefamilierne boykotter seks kommuner på grund af praksis med clean cut, hvor anbragte børn fjernes uden varsel (clean cut). Disse seks kommuner kategoriseres med rødt. Slagelse Kommune er derimod kategoriseret med grønt.

Plejefamilierne boykotter seks kommuner, der har fjernet anbragte børn uden varsel (clean cut), og hvor der er alvorlige mangler i sagsbehandlingen. Det skriver Plejefamiliernes Landsforening PLF i en pressemeddelelse. Disse seks kommuner kategoriserer PLF som røde. Slagelse Kommune er derimod en grøn kommune.

Boykot skal presse de pågældende kommuner

Randers, Morsø, Norddjurs, Assens, Jammerbugt og Langeland har indenfor de senere år pludseligt flyttet anbragte børn væk fra deres plejefamilier uden den fornødne faglige hensyntagen til børnene. Det får nu plejefamiliernes fagforening til at indlede en boykot af de pågældende kommuner for at presse dem til at ændre praksis.

Det er traumatisk for plejebørn at blive rykket op med rode fra langvarige og velfungerende anbringelser, fastslår Plejefamiliernes Landsforening PLF, der er fagforening for godt 1.000 danske plejefamilier.

»Det gør ondt i hjertet at se børn og unge blive fjernet fra deres trygge rammer uden varsel for at blive placeret i en ny plejefamilie eller institution. Det er et kommunalt svigt af sårbare børn, som vi er nødt til at sætte en stopper for,« siger Inge Neander, der er plejefamiliernes formand.

Uenigheder om vederlag og støtteforanstaltninger

Clean cut er, når anbringende kommune uden varsel og faglig begrundelse, pludselig fjerner plejebørn fra deres plejefamilie. PLF oplever angiveligt, at enkelte kommuner tager anvendelse af denne praksis og med meget kort eller slet ingen varsel flyttet anbragte børn på grund af uenigheder.

Uenighederne kan blandt andet være om vederlag og ekstra støtteforanstaltninger, og det clean cut sker ofte, uden der er forsøgt at arbejde med de såkaldte velbegrundede årsager til flytningerne.

I 2022 var cirka 13.400 børn og unge anbragt udenfor hjemmet, hvoraf mere end halvdelen er anbragt i landets godt 6.000 netværks- og plejefamilier.

I samtlige sager, der fører til det drastiske skridt, har børnene været i trivsel og anbragt i flere år hos de pågældende familier, og der har ikke været tale om vold, misbrug eller lignende i anbringelsen, understreger Inge Neander.

»Vi er alarmerede over, at kommunerne skader børnene med de bratte flytninger, ligesom vi er bekymrede for den ofte vilkårlige og mangelfulde sagsbehandling på børneområdet, vi oplever i nogle kommuner,« siger hun.

Har manglende vilje til at indgå dialog med PLF

PLF kategoriserer derfor landets 98 kommuner i rød, gul eller grøn efter en stribe kriterier om blandt andet god socialfaglig sagsbehandling, respekt for barnets rettigheder, vilje til dialog med videre.

Praktiserer kommunen “clean cut uden anden begrundelse end uoverensstemmelser med plejefamilien, placeres kommunen direkte i rød og vil være omfattet af en boykot fra PLF. Det betyder blandt andet, at PLF ikke kan anbefale vores medlemmerne at indgå nye kontrakter om plejebørn fra de pågældende kommuner.

25 kommuner får advarselslamperne til at blinke gult på grund af vedvarende mangelfuld sagsbehandling på anbringelsesområdet samt manglende vilje til at indgå dialog med PLF. Slagelse Kommune er dog kategoriseret som grøn kommune.

»Heldigvis har vi et fortrinligt og tillidsfuldt samarbejde med mange af danske kommuner. Det er til gavn for de børn og unge, der har brug for stabile anbringelser i gode plejefamilier. Men seks røde kommuner, der i vores perspektiv overtræder børnenes rettigheder, er seks for mange,« siger Inge Neander.

Artiklen fortsætter under billedet.

Visse kommuner har mangelfulde anbringelsesforhold

PLF har gennem en årrække med stor bekymring oplevet de yderst mangelfulde arbejdsvilkår for et voksende antal af vores medlemmer. Udfordringer, som blandt andet har medført, at flere og flere plejefamilier ikke længere ønsker at forblive ansat på plejefamilieområdet eller ikke finder interesse i at indgå i arbejdet som nye plejefamilier.

Derudover har vi set et stigende antal anbringelsessager, hvor børn og unge flyttes fra velfungerende plejeforhold og sågar sager, hvor dette foregår som et clean cut. Det vil sige børn og unge, som rives op med rode uden mulighed for en overgang til de nye forhold eller efterfølgende en relevant kontakt til de tidligere omsorgspersoner.

Endelig oplever vi, at enkelte kommuner har en så mangelfuld interesse i at forbedre anbringelses- og arbejdsforholdene, at vi har set os nødsaget til at kategorisere kommuner i rød, gul og grøn, hvor grøn er det forbilledlige samarbejde, gul har nogle få mangler, mens rød har adskillige fejl og mangler til skade for både anbragte børn og plejefamilierne.

Hvad betyder grøn, gul og rød for kommunerne?

Grøn: PLF har ikke betænkeligheder i forhold til at plejefamilier indgår kontrakter med en grøn kommune. Vi kan sagtens have enkelte sager i en grøn kommune, men samarbejdet er dialogbaseret og bekymringsniveauet er lavt. Du skal som plejefamilie selvfølgelig, som altid, iagttage de almindelige vejledninger forud for samarbejde. Som eksempel kan nævnes, at kontrakt altid går forud før anbringelse af et barn, og at man kontakter PLF for sparring før en kontrakt indgås. I rådes altid til at henvende jer ved udfordringer, uanset kommunens farve da vores Aktion Boykot er baseret på erfaring og information fra så mange plejefamilier som muligt. Kontakt os hellere før end senere. Til de grønne kommuner skal der lyde en opfordring til fortsat at have fokus på det gode samarbejde. PLF vil rigtig gerne inviteres til videre dialog omkring dette.

Gul: PLF vurderer, at der stadig godt kan indgås kontrakter med en gul kommune. Dette dog under stærkt skærpet opmærksomhed. I en gul kommune har vi som oftest en del sager, og der kan være en række forskellige forhold, der gør, at samarbejdet kan være udfordret. Det kan både være på selve anbringelsesområdet, men i særdeleshed på området som omhandler løn og ansættelse. I en gul kommune har i en del kollegaer, der er pressede, og der er risiko for, at det påvirker selve anbringelsen, men også jeres kollegaers arbejdsmiljø. Dette er alvorligt og PLF har derfor et skærpet fokus på de gule kommuner. Du bør ALTID som plejefamilie kontakte PLF forud for indgåelse af kontrakt. Du bør ALTID som plejefamilie indrapportere og søge hjælp til enhver uregelmæssighed i samarbejdet. Auktion Boykot er baseret på erfaring og information fra så mange plejefamilier som muligt. Kontakt os hellere før end senere. Til de gule kommuner skal der lyde en kraftig opfordring til, at intensiverer samarbejdet med PLF med henblik på, at I bliver understøttet i at forbedre plejefamilieområdet i jeres kommune, således at i kan blive en grøn kommune.

Rød: PLF har efter grundige og lange overvejelser taget det meget alvorlige skridt, at kategoriserer enkelte kommuner i rød. For plejefamilier betyder det, at PLF ikke kan anbefale nogen plejefamilier at indgå ny kontrakt med den pågældende kommune. I en rød kommune har i kollegaer, der har haft eller har meget alvorlige sager, sager som har vidtrækkende menneskelige konsekvenser. Det gør sig nærmest altid gældende, at der i en rød kommune også er stærkt forhøjet risiko for de anbragte børns retssikkerhed. Vælger et medlem i PLF alligevel, efter indførsel af boykot af en kommune, at indgå en kontrakt, så vil man ikke kunne få faglig støtte til dette. Vel og mærket en støtte, som man meget sandsynligt får brug for ved samarbejde med en rød kommune. En rød kommune er en kommune, som over en længere periode har udvist en meget alvorlig adfærd, og hvor det på trods af omfattende sagsbehandling fra PLF’s side ikke har været muligt at skabe en forandring. Vi anbefaler ALLE plejefamilier i en rød kommune at indrapportere alle bekymrende forhold til os. Til de røde kommuner skal der lyde en opfordring til nu at tage handling på denne meget alvorlige situation, som har stået på alt for længe og kontakte PLF for i fællesskab at udarbejde en handleplan, der på sigt kan bringe jer ud af vores boykot.

Øverst: Genrefoto. (Foto: evgenyatamanenko / iStock). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.