Minister: Positiv respons på stærekasser

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Zand.News – Der er opsat 20 stærekasser på 11 lokationer i Danmark, herunder på Slagelse Landevej ved Rosted. Borgerne angiveligt glade for dem, og det er regeringspartierne også.

De faste ATK-standere, også kaldet stærekasser, har været en del af hastighedskontrollen i Danmark i seks måneder.

Stærekasserne er et treårigt pilotprojekt, som, Vejdirektoratet overordnet set konkluderer, er succesfuldt indtil videre. Det skriver Transportministeriet i en pressemeddelelse.

Pilotforsøget skal teste stærekassernes effekt

Siden den 1. oktober 2018 har der været opsat 20 stærekasser på 11 lokationer i Danmark, herunder på Slagelse Landevej ved Rosted. Et pilotforsøg over tre år skal teste, hvilken effekt stærekasser har på de danske trafikanter.

Status på projektet et halvt år efter at alle stærekasserne er sat op, viser, at stærekasserne generelt er blevet meget positivt modtaget af både borgere, kommuner og politikere – og at Vejdirektoratet har modtaget mange ønsker om opsætning af endnu flere stærekasser rundt omkring i landet.

»Formålet med stærekasserne er ikke at udskrive en masse bøder. Det er derimod at få trafikanterne til at sætte hastigheden ned, fordi vi ved, det er med til at forbedre trafiksikkerheden,« siger transportminister Ole Birk Olesen (LA) og fortsætter:

»Stærekasserne er i det store hele blevet taget rigtig godt imod, og jeg har tillid til, at evalueringen til efteråret viser, at vi også i Danmark kan høste gode trafiksikkerhedsresultater af stærekasserne.«

De 20 stærekasser har genereret 37.183 bøder

De 20 standere har det seneste halve år haft et samlet antal måletimer på 32.508 timer og har i perioden maksimalt genereret 37.183 bøder.

»Stærekasserne er med til at sænke farten på veje med mange uheld, og det er med til at skabe mere tryghed for trafikanterne og forbedrer trafiksikkerheden. Det er derfor rigtig godt, at borgerne har taget så godt imod stærekasserne,« siger transportordfører Kristian Pihl Lorentzen (V).

Mindst 33 procent af bilister, der var involveret i en dødsulykke i 2017, kørte hurtigere end det tilladte.

»For høj fart spiller en rolle ved rigtig mange dødsulykker på vejene. Derfor skal vi også gøre, hvad vi kan for, at bilisterne sætter farten ned på de vejstrækninger, hvor der er sket flere ulykker, og hvor der er registreret bilister med høj fart, som er tilfældet for de steder, stærekasserne er sat op,« siger transportordfører Brigitte Klintskov Jerkel (Kons.).

Læs også: Nu tænder stærekasserne i Slagelse.

Øverst: Arkivfoto. (Foto: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.