Nu tænder stærekasserne i Slagelse

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Slagelse.News – Flere af de faste ATK-standere (de såkaldte stærekasser) er klar til at blive taget i brug. Standerne ved Måløv bliver tændt i morgen. Senere følger stærekasserne på Slagelse Landevej ved Rosted. Målet er ikke at få flere penge i bødekassen.

Vejdirektoratet og Rigspolitiet er klar til at tænde for de første stærekasser, som i de seneste måneder er blevet opsat forskellige steder i landet. Det betyder, at de nu kan begynde at blitze, når bilisterne kører forbi dem med for høj fart.

»Jeg har store forventninger til, at stærekasserne vil være med til at øge trafiksikkerheden på de strækninger, hvor risikoen for ulykker er stor. Udenlandske erfaringer viser nemlig, at kombinationen af stationære og mobile fartkontroller er en rigtig god måde at få bilisterne til at holde fartgrænserne og derved forbedre trafiksikkerheden,« siger transportminister Ole Birk Olesen (LA).

På 11 lokationer i hele landet opsættes der i alt 20 stærekasser. Stærekasserne på Måløv Byvej i Ballerup var de første, der blev sat op i juni, og de er siden blevet testet sammen med politiets it-systemer.

Standerne på Slagelse Landevej ved Rosted

Standerne ved Måløv bliver nu tændt som de første og umiddelbart herefter vil stærekasserne på Slagelse Landevej ved Rosted, Gaabensevej ved Nykøbing Falster og Roskildevej i Albertslund også blive sat i drift.

»Vi er i fuld gang med at få de sidste stærekasser koblet op på politiets IT-systemer, og de vil alle komme i brug hen over efteråret,« siger Marianne Foldberg Steffensen, leder af Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling, og tilføjer, at de er i brug, når de ikke længere er pakket ind i plastik.

Målet er ikke at få flere penge i bødekassen

Stærekasserne er opsat på strækninger, hvor der er større risiko for trafikulykker og for høj fart. Polititiet vurderer løbende, hvor de mobile fotovogne kan opstilles for at forbedre trafiksikkerheden endnu mere.

»De nye stærekasser skal ses som et supplement, der giver politiet nye muligheder for at kontrollere fartovertrædelser. Målet er ikke at få flere penge i bødekassen – det er derimod at få større trafiksikkerhed på de strækninger, hvor vi ved, der kan være særlige udfordringer på grund af høj fart,« udtaler transportminister Ole Birk Olesen.

Læs også: Stærekasser kommer til Slagelse i løbet af sommeren.

(Foto: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet).

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.