Karikaturtegninger af Den Lille Havfrue og AI

Artiklen er opdateret for 6 måneder siden.

Zand.News – »Samtidig får vi nu en tydeligere lovgivning, der blandt andet sætter to tykke streger under, at det naturligvis skal være muligt at lave karikaturtegninger af beskyttet indhold som Den Lille Havfrue,« lyder det fra kulturministeren.

Kulturministeriet fremsætter et nyt lovforslag, der skal modernisere ophavsretsloven, så loven i højere grad afspejler den teknologiske udvikling. Samtidig har kulturministeren besluttet at nedsætte en ekspertgruppe, der skal komme med anbefalinger til håndteringen af kunstig intelligens’ indflydelse på ophavsret. Det skriver Kulturministeriet i en pressemeddelelse.

Ansvarsløse gribbe spiser af værker

»Kunstig intelligens kommer grundlæggende til at forandre alle kunstneres arbejdsvilkår og rettigheder. Som kulturminister vil jeg sikre, at de skabende kunstnere ikke ender som tabere, mens techfirmaer som en flok ansvarsløse gribbe spiser af både værker, rettigheder og kreativitet,« udtaler kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) og fortsætter:

»Teknologien giver dog også nye og enormt spændende muligheder for at skabe ny kunst, hvilket vi fra politisk hold endelig ikke må spænde ben for. Derfor har jeg besluttet at nedsætte en hurtigarbejdende ekspertgruppe, hvis fokusområde vil være kunstig intelligens og dens indflydelse på ophavsret. Samtidig får vi nu en tydeligere lovgivning, der blandt andet sætter to tykke streger under, at det naturligvis skal være muligt at lave karikaturtegninger af beskyttet indhold som Den Lille Havfrue.«

Mægler i tvister om vilkår og vederlag

Lovændringen vil blandt andet give rettighedshavere og for eksempel tech-giganter mulighed for at anmode kulturministeren om at udpege en mægler, der kan mægle i sager om tvister om vilkår og vederlag i aftaler efter den generelle aftalelicens. Tidligere har det kun været muligt at kræve mægling efter de specifikke aftalelicenser.

Lovforslaget gør det også muligt for DR og TV2 at indgå aftaler om brug af musik på deres onlineplatforme på samme måde, som de indtil videre har gjort ved brug af musik på klassisk flow TV. På den måde gøres aftaleindgåelsen teknologineutral.

Ulovbestemte parodiprincip bliver til lov

Derudover tilpasses ophavsretsloven, når det kommer til parodier og karikaturer. Tilpasningen indfører det ulovbestemte parodiprincip i ophavsretsloven, så det bliver tydeligere, hvornår man må bruge beskyttet indhold i forbindelse med parodier og karikaturer.

Tilpasningen sker efter, at Højesteret i 2023 fastslog, at Berlingske ikke krænkede arvingerne til billedhuggeren bag Den Lille Havfrue ved at bringe en karikaturtegning og et fotografi af Den Lille Havfrue med mundbind, fordi brugen var lovlig efter det ulovbestemte parodiprincip.

Ekspertgruppe om ophavsret og AI (kunstig intelligens)

Kulturministeren har endvidere besluttet at nedsætte en ekspertgruppe, der skal behandle ophavsret i relation til AI (kunstig intelligens). Ekspertgruppen skal komme med anbefalinger til eventuelle tilpasninger af ophavsretsloven set i lyset af kunstig intelligens’ påvirkning af det ophavsretlige system.

Ekspertgruppen kommer til at bestå af repræsentanter fra både rettighedshaverorganisationer, brancheforeninger og tekniske eksperter. Forventningen er, at ekspertgruppen skal være repræsenteret af personer med både teknisk viden, ophavsretslig viden og praktisk erfaring inden for området. Ekspertgruppen vil blive nedsat i det nye år og kommer til at arbejde frem til sommerferien.

Lovforslaget er sendt i høring, og de nye regler forventes at træde i kraft den 1. juli 2024.

Øverst: Den Lille havfrue. (Foto: Natalia Perlik / iStock). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/vzm4