Ikke-vestlige unge begrænses i valg af kæreste

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Zand.News – »Vi bliver nødt til at støtte op om unge kvinder og mænd, der bliver fastholdt i et jerngreb af familien, og som ikke selv kan vælge, hvordan og med hvem de vil leve deres liv,« siger Rådet for Etniske Minoriteter.

På trods af tegn på en smule fremgang er der fortsat udfordringer med negativ social kontrol blandt ikke-vestlige personer i Danmark.

Det viser Udlændinge- og Integrationsministeriets nyeste medborgerskabsundersøgelse.

Kun halvdelen må have en kæreste før brylluppet

Af undersøgelsen fremgår det, at 16 procent af 18-29-årige ikke-vestlige indvandrere og efterkommere føler sig begrænset i deres valg af kæreste eller ægtefælle. For to år siden lå tallet på 17 procent.

Der er altså – på trods af tegn på en lille fremgang – knap en ud af seks ikke-vestlige unge, der ikke har den fulde frihed og selvbestemmelse til selv at vælge, hvem de vil giftes eller være kærester med.

Læs også: Ny viden til forebyggelse af æresrelaterede konflikter.

Undersøgelsen viser også, at det kun er 51 procent blandt de gifte 18-29-årige indvandrere, der måtte have en kæreste for deres familie, inden de blev gift.

Tilsvarende er tallet 81 procent for efterkommere og 100 procent for personer med dansk oprindelse.

»Ægteskab er frivilligt i Danmark. Også for indvandrere. Vi befinder os altså i år 2020,« siger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) og fortsætter:

»Jeg er selvfølgelig glad for, at flere unge med indvandrerbaggrund selv kan vælge ægtefælle. Men udviklingen går alt for langsomt. Regeringen har for nylig foreslået at forbyde religiøse vielser af mindreårige og skærpe straffen for at fastholde nogen i tvangsægteskaber. Min drøm er, at de kommende års undersøgelser vil vise større fremskridt.«

Minoritetsunge fastholdes fortsat i et jerngreb af familien

Forkvinden for Rådet for Etniske Minoriteter, Halima El Abassi, er enig i, at negativ social kontrol er et alvorligt samfundsproblem, og at det går for langsomt. Det skal ikke være sådan, at etniske minoriteter skal vælge mellem familie og frihed.

Læs også: Rapport afdækker problemer med at få religiøs skilsmisse.

»Prisen for at gøre op med negativ social kontrol er høj, og jeg ved personligt, hvilken umenneskelig pris man betaler. Vi skal ikke have unge, som skal vælge mellem familien og deres frihed,« siger Halima El Abassi og fortsætter:

»Derfor er jeg også glad for, at regeringen har fokus på området. Vi bliver nødt til at støtte op om unge kvinder og mænd, der bliver fastholdt i et jerngreb af familien, og som ikke selv kan vælge, hvordan og med hvem de vil leve deres liv.«

Ligestilling mellem kønnene er lavere blandt indvandrere

Hvert år laver Udlændinge- og Integrationsministeriet en medborgerskabsundersøgelse, der behandler indvandrere og efterkommeres medborgerskab i Danmark.

Årets undersøgelse viser blandt andet:

  • Opbakningen til ligestilling mellem kønnene er høj. Overordnet set er den gennemsnitlige score for personer med dansk oprindelse og efterkommere 85 på en skala, hvor 100 er den højeste opbakning til ligestilling. Indvandrerne ligger gennemsnitligt på 77.
  • 9 ud af 10 indvandrere og efterkommere føler sig knyttet til Danmark. Blandt indvandrere føler 44 procent sig knyttet til både deres oprindelsesland og Danmark, mens 45 procent kun føler sig knyttet til Danmark. Blandt efterkommere er tallene henholdsvis 37 procent 56 procent.
  • Færre unge indvandrere og efterkommere oplever at blive begrænset i deres valg af kæreste eller ægtefælle end ved første måling i 2012. Det drejer sig dog stadig om 16 procent af de 18-29-årige med ikke-vestlig baggrund.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Robru / iStock). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.