Folkepensionisterne slipper for modregning

Artiklen er opdateret for 12 måneder siden.

Zand.News – »I dag (torsdag, red.) er en rigtig god dag for op mod 50.000 folkepensionister, der oplever at blive modregnet i deres folkepension, fordi de arbejder ved siden af. De kan nu sige ja til ekstra arbejde uden at blive modregnet,« lyder det fra beskæftigelsesministeren.

Folketinget har vedtaget at ændre modregningsreglerne for folkepensionister. Lovændringen indebærer, at folkepensionister vil modtage hele deres grundbeløb og pensionstillæg, uanset om de har en arbejdsindtægt ved siden af. Det forventes at komme omkring 50.000 pensionister til gode i 2025. Det oplyser Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.

Arbejdsindtægten bliver 30.000 årligt i snit

Forslaget (L 117), der blev vedtaget af et meget bredt flertal i Folketinget torsdag, betyder, at folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg udbetales uafhængigt af folkepensionistens egen indtægt ved personligt arbejde. Dermed bliver det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde.

Det forventes, at omkring 40.000 folkepensionister i 2023, stigende til omkring 50.000 i 2025 ikke længere vil blive modregnet i deres folkepension, hvis de har en arbejdsindtægt ved siden af.

Det forventes endvidere, at de berørte folkepensionister i gennemsnit vil modtage omkring 30.000 kroner (før skat) mere i årlig udbetalt folkepension som følge af afskaffelsen af modregningen. Det skønnes blandt andet, at godt 9.000 pensionister vil opleve en fremgang i ydelsen på mellem 10.000-20.000 kroner årligt.

Det skønnes endvidere, at forslaget vil bidrage til en stigning i arbejdsudbuddet med cirka 950 ekstra fuldtidspersoner i 2023, stigende til cirka 1.050 personer i 2025.

Loven har virkning fra den 1. januar 2023

Afskaffelsen af modregning som følge af folkepensionisters egen indtægt har virkning fra den 1. januar 2023. Det betyder, at de folkepensionister, der har fået og vil få nedsat deres grundbeløb og pensionstillæg i løbet af 2023 på grund af deres arbejdsindtægt, vil få pengene tilbage i forbindelse med efterreguleringen af pensionen for 2023, som finder sted i 2024.

»I dag er en rigtig god dag for op mod 50.000 folkepensionister, der oplever at blive modregnet i deres folkepension, fordi de arbejder ved siden af. De kan nu sige ja til ekstra arbejde uden at blive modregnet. Det vil naturligvis være en økonomisk motivation for mange, og vi forventer, at flere pensionister, der kan, vil fortsætte med at arbejde,« siger beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) og fortsætter:

»Det vil gavne både den private og den offentlige sektor, der står og mangler hænder, for seniorer udgør med deres viden og erfaring en værdifuld ressource.«

»Jeg synes, vi med forslaget har fundet den rette balance, da folkepensionen fortsat er målrettet dem, der har mindst. Derfor er det også alene folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, der er berørt af de ændrede regler for modregning,« slutter hun.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Jacob Lund / iStock). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.