Faktisk var det slet ikke påskeuge i sidste uge

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

De fleste kender til påskehelligdagene, som starter skærtorsdag og slutter i dag 2. påskedag, hvor der er en almindelig weekendlørdag imellem. Skoleferien starter mandagen før påske, og derfor kalder mange denne uge for påskeugen, men det er faktisk forkert.

Søndagen før påske hedder palmesøndag, og ugen mellem palmesøndag og påskesøndag hedder reelt “Den stille uge”. “Påskeferien” falder dermed i den stille uge og ikke i påskeugen.

Ugen, der starten med påskedag, hvor kirken fejrer Jesu Kristi opstandelse, er derimod påskeugen. Derfor løber påskeugen fra påskedag til 1. søndag efter påske, og i år er det søndag den 8. april.

Hvornår falder påsken i vores kalender?

Hvornår falder påsken? »Påsken falder altid på den første søndag efter første fuldmåne efter forårsjævndøgn,« siger Nils Arne Pedersen, kirkehistoriker ved Det Teologiske Fakultet, til Videnskab.dk.

Mange mener, at de første kristne fejrede påske, fordi de altid havde gjort det. De var jo stadig jøder. Nogle kristne ønskede at bevare påsken på datoen fra den jødiske kalender, hvilket vil sige den 14. Nisan. Det ønskede de kristne i Romerriget ikke, fordi Jesus angiveligt opstod fra de døde på en søndag.

Datoen for påsken blev løst på et møde i Nikæa i år 325, men i 1500-tallet skiftede dele af den katolske kirke til den gregorianske kalender, hvorimod den ortodokse kirke mange steder har valgt at beholde den julianske kalenders måde at fastlægge dagene på. Det skriver Videnskab.dk.

Derfor er der stadig forskellige måder at fastlægge påsken på, men i Danmark falder påskedag den første søndag efter første fuldmåne efter forårsjævndøgn. Forårsjævndøgnet er altid den 21. marts, og derfor kan påsken kun falde i perioden fra 22. marts til 25. april.

Hvorom alting er, så tror de fleste danskere, at påskeugen er før påskesøndag, selvom den er efter påskesøndag.

Øverst: Genrefoto. (Foto: RomoloTavani / iStock).

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.